Ano-ano ang mahahalagang gamit ng wika sa mga napapanood nating talkshow, radio at tv?

Answers

Ito ang nakatutulong sa bawat isa na maunawaan ang ating napapanood (kaya diba may mga subtitle pa yung iba yun ay para maunawaan yon ng taong nanonood kung hindi man sya bihasa o nakakaunawa ng wikang yon)
Mahalaga ang gamit ng wika sa mga napapanood nating talkshow , radio at tv para: maunawaan natin ang nais iparating nila, para malaman natin ang gusto nilang ipahiwatig, para maintindihan natin ang gusto nilang ipaunawa sa manunuod dahil ang wika ang nagbubuklod buklod para magkaintindihan tayong lahat.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: World Languages

Cooking, Cookery, or Preparation is the act of Preparing something with the use of heat...like Food:3...Read More
1 more answers