hajuyanadoy
since: 2018-06-25 18:52:00
Age: 37
About myself:
Profiles:
Asked questions: 2
Gave the right answers: 6
Points: 291
Best answer: 3

Questions on other subjects:

PASASALAMATAng pasasalamat ay isang parran sa matagumpagy nating pakikipagkapwa –tao. Kung tayo ay hindi marunong magpasalamat maaring may mga oras na hindi na tayo bibigyan o lili...Read More
3 more answers
1.Paggalang sa pagiging indibidwal na kapwa2.Pagpapahayag ng mga damdamin3.Pagtanggap sa kapwa4.Pag-iingat sa mga bagay na ibinahagi at ibabahagi ng kapwa5.makinig sa kanilang mga...Read More
2 more answers
Maipapakita nating mapagkumbaba tayo sa pamamagitan ng hindi palagiang pagkukuwento sa ibang tao ng ating kayamanan at karangalan sa ating buhay....Read More
2 more answers
Ang tungkulin ay ang Paggawa o pagkilos ng mga bagay bagay na May Mapapala O May kahihinatnanExplanation:Halimbawa nalamang ay:Tungkulin mong maging isang masipag na mag-aaral (kai...Read More
2 more answers
Math, 23.10.2020, tayis
Subject ESP Sagot: Pagmamahal sa koponan o bayanAng tamang sagot sa mga nabanggit na pagpipilian ay letrang b.  Ang pagmamahal sa koponan o bayan ang magbubuklod sa mga manlalaro o...Read More
1 more answers
Filipino, 23.10.2020, nelspas422
These are a representative sample of entry level duties; position assignments vary as the incumbent progresses, packages to  Perform definition, to carry out and to execute or  do...Read More
3 more answers