abbigail333
since: 2019-08-21 16:24:56
Age: 17
About myself:
Profiles:
Asked questions: 5
Gave the right answers: 28
Points: 56
Best answer: 0

Questions on other subjects:

Ang mga babae noon sa tsa at sa ay bawal silang maghanapbuhay at dapat ay nakatuon lamang ang kanilang atensyon sa mga gawaing bahay at kailangan pa nilang humingi ng permiso sa pa...Read More
2 more answers
English, 23.06.2021, snow01
  nilahukan ng mahigit 60 milyong sundalo ang digmaan kung saan 20 milyon sa mga ito ang naitalang namatay kasama na ang mga sibilyan mula sa 40 milyong tala ng mga nasugatan,...Read More
3 more answers
Filipino, 23.06.2021, cleik
Paunlarin ang lokal na teknolohiya at iangkop ang teknolohiya mula sa labas ng bansa at gamitin ito hanggang sa antas na pang komersiyo at pakikipag-ugnayan ng pribado at pampublik...Read More
1 more answers