Indigenous people being viewed as primitive and uncivilized is a clear manifestation of

Other questions on the subject: Religion

Religion, 24.11.2019, snow01
2 Halimbawa:Alam niyo namang dapat huwag hahayaang gumala ang mga alaga dahil kinukuha ito ng mga taga-baranggay ngunit ipinapasok niyo lamang ang inyong alaga kung may nanghuhuli...Read More
1 more answers
                                                                                                               Wrath greed gluttony envy sloth pride...Read More
1 more answers
Religion, 27.11.2019, tayis
you are the one that nedd to take the responsiblity to go and tell his gospel around the world no matter what happen and you will be his instrument to save people from darknessExp...Read More
1 more answers