What's the normal body temperature (in fahrenheit)?

Answers

The normal body temperature is A. 98.6F, this is when it's taken orally.
C.96.8 f po (37 c°)

The normal body temperature is 98.6°F (37°C).

Explanation:76or75

98.6°F (37°C). That is the answer

37 celsius = 98.7 fahrenheit


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Physical Education

answer: El tiempo, como el mundo, tiene dos hemisferios: uno superior y visible, que es el pasado, otro inferior e invisible, que es el futuro. En medio de uno y otro hemisferio es...Read More
2 more answers
SAYAWAng sayaw ay maindayog na mga pagkilos ng katawan, kadalasa’y sinasaliwan ng musika, anupat maaaring mabagal o napakagulo. Ang pagsasayaw ay isang nakikitang kapahayagan ng mg...Read More
1 more answers
Ang dalawang sangkap nito ay ang pangkalahatang fitness (isang estado ng kalusugan at kagalingan) at ang tiyak na fitness (ang kakayahang magsagawa ng mga tukoy na aspeto ng sports...Read More
1 more answers