Math, 02.02.2020cbohol56

Wikang mapagbago sanaysay para sa buwan ng wika(august )

Answers

Mga ibat ibang klase ng gulay 
Ang wikang Filipino, na siyang pambansang wika sa Pilipinas ay ang wikang ginagamit sa lahat ng sulok ng bansa. Ito ang nagsisilbing sinturon upang maitali angmga mamamayan upang maging isa sila sa kanilang mga diwa, pangarap at kalsadang tinutugpa. Mahirap na isipin kung walang sariling wika na magiging daan upangmagkabuklod-buklod ang mga hiwa-hiwalay na isla ng Pilipinas. Maaaring magdulot ito ng mga kaguluhan at hindi pagkakaunawaan. Ang wika ay hindi lamangkumakatawan sa isang tao. Ito ay hindi lamang isang sasakyan para sa pagpapahayag ng mga sariling saloobin, opinyon, mga personal na obserbasyon at halaga ngkanyang mga katangian bagkus ay isang sisidlan na siyang nagpapahayag ng mga aspeto ng isang komunidad o bansa. Ang wika ay kumakatawan din sa pangunahingpagpaparating sa iba ng panlipunang pagkakakilanlan. Sa maikling salita, ang wika ay tumutulong na mapanatili ang mga damdamin ng kultura, sining at pagkabansang isang bayan. Sa paglipas ng panahon, mapatutunayan na ang wika ang siyang pinakamahalagang sandata upang maiparating ng isang bansa sa kanyang mga mamamayanang mga pangyayari, kasaysayan at bahagi ng ekonomiya nito. Gayundin naman na ang wika ang siyang sentro ng mga mamamayan upang maiparatibg sa kanilangpamahalaan ang kanilang mga hinaing. Malinaw na ang wika ay isang mahalagang kasangkapan na ginagamit upang maiparating ang mga nasasaloob na ideya atdamdamin ng isang tao. Hindi lamang ito isang paraan ng pakikipag-usap niya sa kapwa kundi ginagamit din niya upang makipagkaibigan, makipagtalakayan atmaibahagi ang kanyang iba't ibang opinyon at kaisipan. Sa buong kasaysayan, maraming mga bagay, sitwasyon at pangyayari na tumutukoy sa kahalagahan ng wika samga tao, sa kanyang kapaligiran at higit lalo na sa kanyang bansa.Dpat Nating Gamitin ito.. 
Ang buwan ng nutrisyon ay pagalaga sa kalosogan
Wag kalimutan katutubong pinagmulan upang mapalago ang wikang pilipino. Emeged


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Math

Math, 28.10.2019, janalynmae
answer:1 Please mark me as brainliest Step-by-step explanation:5  / 5 = 1 2 + 1 = 31...Read More
2 more answers
Math, 28.10.2019, reyquicoy4321
Actually, 4 fourth is equal to 1: it's written in a form of: 4/4[tex]solution: [/tex][tex]3 + 4/4 + 2 + 1/3[/tex][tex]3 + 1 + 2 + 1/3[/tex][tex]6 + 1/3[/tex]answer: improper frac...Read More
1 more answers