How many different four-digit alarm codes can be formed for a house alarm if the first digit must be a 2, 4, or 9, and all other digits can be any number and CAN NOT BE REPEATED?

Answers

10 000 times greater
Sa kagubatan po kasi naninirahan ang mga hayop na siya din ang dahilan ng balanse sa ating mundo. at ang mga hayop din ay ginagawa nating pagkain. ang mga puno sa kagubatan ay tumutulong upang maiwasan ang pagguho ng mga lupa at para mabawasan ang init na dulot ng climate change. nakatutulong din ito para hindi masyadong lumaganap ang baha sa iba't ibang lungsod sa ating bansa. yun lang po ang naisip ko ehh. 

There are 1512 ways.

Step-by-step explanation:

Let ABCD be the four digit alarm code. Since the first digit must be a 2, 4, or 9, there are only 3 possible values of A. Since any number cannot be repeated, B, C, and D can't have 10 possible values. B can have 9 possible values since one number is already occupied by A. C can have 8 possible values since two numbers are already occupied by A and B. D can have 7 possible values since three numbers are already occupied by A, B, and C. By the Fundamental Counting Principle, ABCD can have 3•9•8•7=1512 possible values.Do you know the answer?

Other questions on the subject: Math

Math, 28.10.2019, camillebalajadia
answer:1. square root of 15 over 32. square root of 10 over 5Step-by-step explanation:multiply both numerator and denomimator by the denominator, so for example multiplt square roo...Read More
3 more answers
Math, 28.10.2019, 09330399672
Can you use number set if its your topic if not, then discard this...Read More
3 more answers
The combination of numbers that equals 12345.solution: recall: ones,tens,hundreds,in ten thousands you add four zeroes to the left of a nonzero number =1 and soon.12345=1+2000+300...Read More
1 more answers
Math, 14.11.2019, Jelanny
Let x be the number: 1st integer: x2nd integer: x + 13rd integer: x + 24th integer: x + 3solution: (x) + (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 1664x + 6 = 1664x = 166 - 64x = 1604x/4 =...Read More
2 more answers