Ano ang mga dahilan ng spain sa pagsusumikap nito na makatuklas ng mga bagong lupain?

Answers

Upang ipalaganap ang Kristiyanismo.
Kaya sila nagsusumikap makahanap ng mga bagong isla o lupain ay dahil naghahanap sila ng mga pampalasa
Because they are willing to find the spice island or Moluccas or what you call Maluku
Dahil naghahanap sila ng mga pampalasa


Do you know the answer?

Other questions on the subject: History

History, 28.10.2019, 09389706948
Noong masakop na niya ang Emperyo ng Persia isa sa mga malaking naiambag niya ay napaghalo niya ang kulturang griyego sa iba pang mga bansa sa mundo na tinawag na Hellenism. Isa di...Read More
2 more answers
History, 14.11.2019, 09330399672
To Unite the whole archipelago into one compact, vigorous, and homogenous body mutual protection in every want and necessity defense against all violence and injustice encouragemen...Read More
2 more answers
History, 16.11.2019, Jelanny
Answ                                                        Roman law. Roman law is the legal system of ancient Rome, including the legal developments spanning over a thousand year...Read More
2 more answers
History, 20.11.2019, abyzwlye
A physical propertyis an aspect of matter that can be observed or measured without changing it. A chemical property may only be observed by changing the chemical identity of a subs...Read More
1 more answers
History, 22.11.2019, cland123
Noong panahong nagsisimula pa lamang manakop ang mga kastila sila ay may tatlong pangunahing layunin ito ay makamit ang tatlong mahahalagang bagay na "God", "Gold", at "Glory". Sa...Read More
1 more answers
History, 24.11.2019, calmaaprilgrace
Responsibilidad ang kasingkahulugan ng pananagutan...Read More
1 more answers