Sino ang pumalit kay judas ng namatay sya?

Answers

answer:

bakit ang cute ko? -unknown

ang tawag sa mga namumuno sa pamahalaang militar ay gobernador-

Pinili si Matias Bilang Kapalit ni Judas

Si San Matias ay isang santo ng Romano Katoliko na pinili ng mga nalalabing labing-isang alagad makalipas ang pamumuhay ni Hesus sa mundo. Siya ang naging kapalit ni Hudas Iskaryote. Siya ang nagdala ng Kristiyanismo sa sinaunang Etiyopiya at Masedonya

Si Matias ang napili ng bilang kapalit ni Hudas. Dahil sa pagtataksil ni Hudas hinatulan si Hesus ng kamatayan. Sila ay nagpalabunutan at si Matias ang napili. Siya ay ibinilang sa labing-isang apostol.

Para sa karagdagang impormasyon

#LetsStudyDo you know the answer?

Other questions on the subject: History

History, 14.11.2019, Jelanny
1. For example, you live on a lone island, or an archipelagoHow does it affect you?Surrounded by water, your livelihood would most likely be fishing, or some other water/diving-rel...Read More
3 more answers
History, 16.11.2019, dorothy13
answer:The walls were adorned with frescoes by different artists, such as Pietro Perugino, who painted Christ delivering the keys to St. Peter there in 1482. In 1508, Pope Julius I...Read More
1 more answers
answer:The first women's magazine in the Philippines was El Hogar (The Home) it first came out in 1893....Read More
1 more answers
History, 22.11.2019, kateclaire
Brunei po ata. : ) better search it to the internet. para  sure...Read More
1 more answers
History, 23.11.2019, jasminsexy
answer:The dark cave symbolically suggests the contemporary world of ignorance and the chained people symbolize ignorant people in this ignorant world. The raised wall symbolizes t...Read More
2 more answers
History, 25.11.2019, Grakname
ANG TATLONG URI NG TAO SA SPARTA AY*SPORTIAN*PERIOCE*HELOTExplanation:SPORTIAN-MANDIRIGAMAHELOTS-MGA MAGSASAKA...Read More
2 more answers