Ano po yung pinakalatest na pinakamalaking populasyon sa asya

Answers

answer:

What are you talking about?

China with 1.37 billion


Do you know the answer?

Other questions on the subject: History

History, 28.10.2019, pataojester10
answer:MANILA — The Philippine government moved Monday to end the franchise of the country’s leading broadcast network, the latest push by the administration of President Rodrigo D...Read More
1 more answers
History, 28.10.2019, nicole8678
We’re “social animals.” We live and survive in communities. At the same time, we’re individuals: each of us is unique.“Humans in society” constantly engage in efforts to balance ou...Read More
3 more answers
History, 28.10.2019, villatura
Sa pagtangkilik dito.Explanation:Dapat nating tangkilikin ang sariling atin.Kung mahal mo ang bansa mo,dapat mong gamitin ang sariling lenggwahe nito.Para umunlad ang bansa,dapat m...Read More
1 more answers
Ang Brigandage Act ng 1902 ay isang batas na naipagtibay noong Nobyembre 12, 1902.   Ang batas na ito ay  tinatawag ring Batas Panunulisan.   Isa itong batas na nagsasaad ng pagbab...Read More
2 more answers