Paano isinilang ang bansang Pakistan at Bangladesh?

Answers

No. but other fraternity hazing is a part of brotherhood because to recognize 1.test of loyalty
2.common bond between brother
3.defines masculinity
4.distinctiveness of the fraternity
5.self esteem
6.test your ability to withstand pressure
7.self-fulfillment
8.to follow the tradition
Answer is

Dati-rating iisa lang ang India, Pakistan at Bangladesh. Hindi naglaon, nahiwalay ang Pakistan sa India. Paglipas muli ng panahon ay nahati ang Pakistan sa dalawa, kung saan ang silangang bahagi nito ay kinikilala na bilang Bangladesh.

Explanation:

Matapos ang higit sa 200 taong pananakop ay napagdesisyunan ng Britanya na bigyan na ng kalayaan ang India—at bigyan din ng pagkakataong hatiin ito sa dalawang bansa.

Nakitang kailangan ng paghiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan at pagkakasundo ng mga mamamayan bunsod ng pagkakaiba ng kanilang mga relihiyon.

Napagkasunduang isagawa ang Partition of India noong 1947, kung saan lumikas ang mga Muslim sa Pakistan at nanatili ang mga Hindu at Sikhs to India.

Nakamit man ang kalayaan ay hindi naging madali ang pagsagawa nito. Hindi rin naging balanse ang hati sapagkat may ibang mga lungsod na piniling hindi sumama alinman sa dalawang bansa. Bukod dito ay lalo pang uminit ang diskriminasyon at pakikitungo sa kabila dulot ng relihiyon na nagdulot sa maraming digmaan — na namamayani pa rin mapahanggang ngayon.

Sumiklab din maski sa sariling bansa ang mga rebelyon at away. Sa taong 1971 ay naganap ang Bangladesh Liberation War na humantong sa isang matagumpay na pag-alsa ng Silangang Pakistan laban sa mapang-abusong kabiyak. Sa pagsuko ng Kanlurang Pakistan ay bumigay ito sa rebolusyon, sa kagustuhang humiwalay ang kalhati nito – at dito naganap ang kapanganakan ng Bangladesh. Ito ay kikilalanin ng United Nations bilang isang opisyal na bansa sa sumunod na taon.Do you know the answer?

Other questions on the subject: History

History, 28.10.2019, taekookislifeu
its not possible doe because were weak, any time they can sakop us againExplanation:magigng matatag , at gamitin ang utak para malaman kung ano na gagawin sa sususnod . Bigyan sila...Read More
3 more answers
History, 14.11.2019, alexespinosa
The theme of this epic poem is that good will always triumph over evil. The theme of Christianity and honor was also quite prevalent all throughout the poem. You may say that the m...Read More
1 more answers
There are some elements of science in traditional healing practices. They are not totally devoid of science as what the general belief is because these medical practices were borne...Read More
1 more answers