Bakit kaya hanggang ngayon ay laganap pa rin ang mga akdang puno ng kababalaghan at di kapani-paniwalang pangyayari gaya ng epiko?

Answers

Question in English:

Why is it that until now, works full of wonders and incredible events such as epics are still prevalent?

Works full of wonders and incredible events are still prevalent because people like to look back and see how things have changed. Typically it is a historic event or something that matters to them, an interesting story of a significant change in someone's life that could somehow change the person. Telling is not an end in itself, but an attempt to release ourselves from them, to evolve and grow beyond them. Stories connect the past and present to the future.

Hope this helps!

Answer in Filipino:

Ang mga gawaing puno ng mga kababalaghan at hindi kapani-paniwala na mga kaganapan ay laganap pa rin dahil ang mga tao ay nais na tumingin sa likod at makita kung paano nagbago ang mga bagay. Kadalasan ito ay isang makasaysayang kaganapan o isang bagay na mahalaga sa kanila, isang nakawiwiling kwento ng isang makabuluhang pagbabago sa buhay ng isang tao na maaaring makapagpabago sa tao. Ang pagsasabi ay hindi isang wakas sa sarili nito, ngunit isang pagtatangka upang palayain ang ating sarili mula sa kanila, upang umunlad at lumago nang lampas sa kanila. Ang mga kwento ay nagkokonekta sa nakaraan at kasalukuyan sa hinaharap.

Sana makatulong ito!

Oo, dahil ito ay pamana nga mga ninuno natin. Dito nagsimula ang mga modernong sulatin. At saka kahit luma na ang mga ito, may iba't ibang aralin ang maaaring malaman sa pamamagitan ng mga ito.
Oo tama na pag-aralan pa rin ito hanggang sa kasalukuyan.Ipinagpataluy pa rin ang pag-aaral dito datapwat ito'y upang kilalanin ang kalinangan ng mga pilipino.Isa pa't dapat nating mabatid ang kapintasang dala nito sa ating panitikang pilipino at maisanay upang maiwasto ang mga pagkakamali.Ang epiko din ay itinatalos ang ating marangal at dakilang tradisyon na nagsisilbing gabay sa impluensya sa ibang bansa.
Dahil bahagi na ito ng ating buhay

para maipasa pa ito sa mga susunod na henerasyon kahit marami na ang magbabagao naipapasa at alam pa rin ito ng mga bata upang pag nagkaroon na sila ng mga apo maikukuwanto pa rin nila ito

nababahagi nito ang ating karanasan sa buhay

dahil sa kahirapan.

Explanation:

dapat labanan ang lahat ng subok sa buhay

Hanggang ngayon ay laganap parin ang mga akdang puno ng kababalaghan at di kapanipaniwalanv pangyayari gaya ng epiko sapagkat bahagi na ito ng kulturang Pilipino.Ang mga ito ang sumisimbolo sa pagiging makulay ng paniniwala at tradisyon nating mga Pilipino.Patunay lamang ito na ang mga pilipino ay may malawak na imahinasyon at may makulay na panitikan...


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, kuanjunjunkuan
Explanation:We must not wait ,that the blessing will come we must do our best.If we want something ,we need to do our very best to get what we really wanted.Not to wait for others...Read More
1 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers
pagsali nila sa kunyre ililipat yung bahay na kubo sa ibang lungsod at pag tutulungan...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, cleik
Subject: Filipino Pagbababala (Pananakot/Pag-aalala) Matuwid    Ang malaking ambag sa pagkatao ng anak ay ang ina, sapagkat mas maraming ina ang naiiwan sa bahay at sila ang laggi...Read More
3 more answers