Guys/? ? para sayo? ? ano ang mensahe mo sa? war agains drugs?

Answers

Para sa akin,ito ay nagpapahiwatig ng kagitingan,katapangan,responsibilidad,hamon at serbisyo ng bawat pilipino sa ating bansa at syempre respetu at pagmamahalan.

oo dahil ito ay mahalaga sa ating bansa dahil nakakatulong din ito para gumanda ang komunidad

I HOPE MAKATULONG

DON FORGET TO THANKS KUNG NAKATULONG

Gaya ng sinabi sa Luke 11:5-13, may isang tao ng humihingi sa kaibigan niya, pero hindi siya pinagbukasan, pero patuloy lang siya sa pagkatok sa pinto nito.

Para sa akin, sinasabi nito sa atin na magpatuloy lang tayo sa pag-abot ng isang bagay hanggang sa makamit ito. Binanggit sa  talata 9 ng Luke 11:5-13: "patuloy na humingi at bibigyan kayo, patuloy na maghanap at makakakita kayo, patuloy na kumatok at pagbubuksan kayo

"  

Hindi tayo dapat sumuko o mawalan ng pag-asa kapag meron tayong hindi naabot na bagay o pangarap. gaya ng taong binaggit sa teskto, nagpatuloy siya sa pagkatok at paghingi kaya nang maglaon ay pinagbuksan siya.

answer:

para sakin ito ang simbolo na sumasagisag na ang ating bansa ay malaya at may sariling buhay

answer:

pagmamahal sa bayan. Maraming dugo ang dumanas upang ang ating bansa ay makalaya.

answer:

1. Maging marunong makipagbagay – alamin kung ano ang inyong mababago at kung ano

ang hindi ninyo mababago. Pag-ukulan ng pansin ang mga bagay na maaari ninyong

pangasiwaan.

2. Tumawa hanggang kaya ninyo – nakakabuti ito sa pagkabahala (tension). Magbiro,

manood ng nakakatawang palabas sa TV o nakakatawang pelikula, o magbasa ng

komiks.

3. Huminga nang dahan-dahan – mamahinga nang ilang minuto at huminga nang malalim.

Ito ay nakaka-relaks sa inyong utak at katawan.

4. Payagan ninyo ang inyong sarili na magkamali– pagpaumanhin ang sarili kapag

nagkamali. Walang taong hindi nagkakamali. Matuto sa inyong mga pagkakamali.

5. Harapin ang inyong mga problema – isa-isa muna. Mas madaling lutasin ang inyong mga

problema kapag hinati-hati ninyo ito kaysa subukang lutasin ang lahat nang sabay-sabay.

6. Kumausap sa isang tao – kapag ang problema ay ibinunyag sa iba, nagmumukhang mas

madaling kayanin ito. Maaaring dumaranas sa ganito ring bagay ang inyong kaibigan,

tagapagbigay-payo, o kasamahan sa trabaho. Baka makapagpayo pa sila sa inyo.

7. Pabayaan ang sariling maramdaman ang kalungkutan – dahil sa pagbabago, maaaring

mamis ninyo ang mga dating gawain. Ito ay totoo, kahit na bumuti ang kalidad ng inyong

buhay dahilan sa pagbabago. Pagluksaan ang nawala sa inyo at ibagay ang sarili sa

mga pangyayarai nang dahan-dahan. Ang pagluluksa ay nakakabuti rin sa pagkabahala.

8. Matutong magsabi ng “hindi puede” sa masyadong maraming gawain. Maaaring mahirap

ito sa umpisa, ngunit kung talagang tutuusin– hindi ninyo magagawa ang lahat.

Isang deterent na pamamaraan para mag si tigil na ang mga drus users
Kapag gusto pa nilang mabuhay, tumigil na sila ng mas maaga pa sa pagamit ng droga.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, nelspas422
Mga magulang na naghahangad ng magandang kinabukasan sa kaniyang anak....Read More
2 more answers
Salitang ugat. 1.sandal. 2. ibigan3. dayu4. bayani5. uri6. lahok7. akbay hindi ko alm yun panlapi...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, nila93
1.tama2.tama3.tama4.mali5.tama6.tama7.tama8.mali9.tama10.tamaSana makatulong...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, Grakname
It ay upang masmaunawaan at maging malinaw ang iyong mensahe sa mga na kikinig...Read More
1 more answers