Paano ka makaka tulong sa nalindolan.

Answers

Hwag magkakalat panatilihing malinis Ang inyong barangay

Explanation:

Bilang mag-aaral, malaki ang aking magagawa sa mga praktikal na mga gawain tulad ng pagtatanim ng maraming punongkahoy, hindi pagsusunog ng basura, hindi pagkakalat ng basura, pagrerecycle ng mga kagamitang pwede pang gamitin at marami pang iba. Kung ganito ang gagawin ng halos lahat ng mag-aaral, malaki ang magandang epekto nito sa kapaligiran natin.

Pero, ang isang malaking magagawa ko upang makatulong sa lumalalang problema sa climate change ay ang patuloy na panawagan sa buong mundo na maaaring idaan sa social media, sa TV, Radyo, pahayagan at iba pang pamamaraan. Ang impormasyong ilalathala ay upang maipamulat sa maraming tao hanggat posible, tungkol sa mga gawaing nakasasama sa ating klima, mga praktikal na bagay na maibibigay at magagawa nila, at kung paano sila magiging mas higit na kapakipakinabang na mamamayan ng gobyerno. Kapag tumagos sa damdamin ng isang tao ang mga impormasyong ito, malaki ang magagawa nito sa kanyang saloobin at pag-uugali sa kapaligiran, at sa paglutas ng lumalalang climate change.

Bilang isang mag -aaral makakatulong ako sa aming barangay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran na ipaniiral ng baranggay. Nararapat din na lumahok ako sa mga programang inilunsad ng baranggay na makakatulong sa lahat ng mga residente. Kagaya na lamang ng Clean and green program na kadalasay programa ng mga baranggay. Makikilahok ako sa mga programang pampalakasan kagaya ng liga ng basketbol upang makapagbigay ako ng magandang  impluwensiya sa mga kabataan sa aming baranggay.

answer:

Suportahan ang mga local brand

answer:

sipag at maging responsable

Explanation:

kasi tayong mga kabataan ang pag asa ng bayan

answer:

sapag hihiwalay ng nabubulok sa hindi na bubulok.

Explanation:

dahil kapag pinag hiwalay mo ang nabubulok sa hindi nabubulok makakatulong ka sa kalikasan dahil walanang babara sa kanal at hindi na babaha.

#CarryOnLearning

answer:

paano ka makakatulong di ko alam mo thank you tita maintindihan

Alamin mismo ano ang mga batas na ipinatutupad kasama ng mga ahensya ng gobyerno na nangangasiwa nito kasama na ang mga pribadong asosasyon na sumusuporta sa pagpapatupad.

Mula sa kanila, makikita mo ang datos ng mga kalagayan ng kababaihan. Baka sa pagsusuri, makikita mong ang ilan sa iyo mismong kakilala ay matutulungan ng mga asosasong iyon o di kaya naman ay maipabatid mo sa kanila ang kanila mismong karapatan at pananagutan.

Ang edukasyon ukol sa mga batas para sa kababaihan ay napakahalagang aspketo upang maging aktibong mapatupad ang mga ito.

sa pamamagitan ng pag sunod sa mga patakaran

Kung malayo ka sa mga nalindulan, Maari kang magpadala ng tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon (maaring pera, damit, o pagkain), pag sama sa mga nag-oorganisa ng mga programang lumilikom ng pera para sa mga nasalanta o kaya'y gumawa ng sariling programa na naglalayong lumikom ng mga donasyon para sa mga nasalanta. Kung ikaw naman ay malapit sa insidente, maari kang pumunta sa mga evacuation sites at tumulong sa pagbibigay ng relief goods, sumali sa mga programang makakapang-aliw sa mga nasalanta at higit sa lahat, ipagdasal mo ang patuloy na pag bangon nila mula sa sakuna.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, alexespinosa
answer: ang pagpapasailalim ng isang bansang naghahanda na maging isang malaya at nagsasariling bansa sa patnubay ng isang bansang europeo ay tinatawag na colonyexplanation:...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, hellcrack777
Aking wikang pinag-aralan at pinaghirapan,ay binago ng ating sambayanan,hindi ko alam kung sila ba'y aking tutulungan o hahayaan,ang gusto ko lang ay kanilang malaman na hindi ito...Read More
1 more answers