“siya ang ina ng demokrasya, hindi matatawaran ang kontribusiyon ni dating pangulong cory aquino sa samabayanang pilipino.” sa pangungusap, anong kohesiyong gramatikal ang ginamit?
a. sa
b. hindi
c. siya
d. ni

Answers

C. Siya

Explanation:

Sa pangungusap na Siya ang Ina ng Demokrasya, hindi matatawaran ang kontribusyon ni dating pangulong Cory Aquino sa sambayanang Pilipino ang kohesiyong gramatikal na ginamit ay SIYA. Tayo ay gumagamit ng kohesiyong gramatikal upang upang pamalit sa pangalan upang maiwasan ang pag uulit ng mga salita sa isang pahayag.

Ang mga kohesyong GramatikalPagpapatungkol na Anaporapagpapatungkol sa na Anapora

ito ay tumutukoy sa mga panghalip na ginagamit sa hulihan upang maging pananda sa pinalitang pangngalan sa unahan ng isang pangungusap.

halimbawa: Patuloy na dinarayo ng mga turista ang Puerto Prinsesa sa Palawan dahil sila ay totoong nagagandahan dito.

Pagpapatungkol na Katapora

ito naman ay tumutukoy sa mga panghalip na ginagamit sa unahan upang maging pananda sa pinalitang pangngalan sa hulihan

Halimbawa: Patuloy nilang dirayo ang Puerto Princesa sa Palawan dahil ang mga turista ay nagagandahan dito

Elipsis

Ito ay tumutukoy sa pagtitipid sa pagpapahayag. ng mga salita na hindi na tuluyang inilalagay o karaniwan ng nawawala dahil naiintindihan na ito.

Halimbawa: Ang pagkasira ng kalikasan ay dahil sa mga taong tulad nila.

CODE 9.1.2.2.

Buksan para sa karagdagang kaalaman

Ano ang cohesive device o kohesiyong gramatikal na pagpapatungkol

Ano ang nauunawaan mo sa cohesive device o kohesiyong gramatikal?

Halimbawa ng kohesyong gramatikal

Ang sagot ay c. siya


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, alexespinosa
1.bawal ang mag bf or gf2.bawal ang tamad3.bawal ang pasawaysana nakatulong na...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, Grakname
ginhawaExplanation:ginhawa po...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, candace08
Pagkatapos ng pagsubok ay nagtagumpay ang mga tauhan sa nobela.Explanation:Napaslang ni Flerida si Konde Adolfo at nailigtas niya si Laura mula sa kamay ni Adolfo. Nagtagpo tagpo a...Read More
3 more answers