Ang lihim na pagkikita nina romeo at juliet ay nagpapahiwatig ng
a. marubdob na pag-ibig para sa isa’t isa
b. pagsaway sa utos ng kanilang angkan
c. pagtataksil ni juliet kay paris
d. lahat ng nabanggit

Answers

Explanation:

because I'm watching you yi

D) Lahat ng nabanggit


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, sicienth
answer: ang kaluwagan ay nangangahulugang may ginhawa sa buhay, yung walang problema sa buhay.ano ang kasingkahulugan ng kaluwagan? ang mga halimbawa: kaginhawaan o ginhawa...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, nicole8678
hindi ko po alam kung saan nagmula patulong narin...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, nicole8678
sa halip, iniuwi niya ang munting ibon at inilagay ito sa isang hawla. lang tumingala mula sa pagngasab sa niluto niyang ligaw na pato. kailan po nasulat at bakit po ito isinulat...Read More
1 more answers
answer: 20 ka-pares na salit na magkatugmailaw - lugawkanin - hanginsaging - patingulam - kulampalad - saladtuyo - suyopala - dalahagdan - kanankahon - baontubig - bibiggubat - sug...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, ian2145
Ang wikang Filipino ay isang wikangpambansa at ginagamit sa mga pormalna pagpupulong. Ito'y alam halos ng mganakatira sa bansang Pilipinas. Ang mgadayalekto naman ay ginagamit lama...Read More
2 more answers