Mga bagay n ngsisimula sa letrang e

Answers

Blanket..blackboard..blade...
Blangko, blangket -Nagsisumula as letrang BLA
Blackbkard. Ito ay nagsisimula sa BLA
Elephant,egg,elbow,endo


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, taekookislifeu
Characteristics of a global classroom Concepts that develop a global perspective woven throughout curriculum. It helps students develop cognitive skills and attitude such as empath...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, enrica11
Gastosin ko na lang lahat ito dahil naniniwala ako na hindi ko na makukuha ay aking nga kayaman (dunong) kung patay na ako....Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, candace08
Pagkatapos ng pagsubok ay nagtagumpay ang mga tauhan sa nobela.Explanation:Napaslang ni Flerida si Konde Adolfo at nailigtas niya si Laura mula sa kamay ni Adolfo. Nagtagpo tagpo a...Read More
3 more answers
Sagot: ang inaantok ay yung pakiramdam mo na gusto kang matulog.ang pagliligpit ay ang gawa ng paglalagay ng mga bagay sa maayos na paraan.ang tatawagin ay ang pag tawag ng isang t...Read More
1 more answers
Ang epekto ay sanhi ng pangyayari habang ang impluwensiya naman ay ang nakukuha mo ng kaalam mula sa iba na iyong ginagamit na sa kasalukuyan....Read More
2 more answers