Bakit kinakailangan na maging mulat sa mga kontemporaryong isyu sa lipunan at daigdig

Answers

Upang alam natin kung ano ba ang nagaganap sa ating lipunan at daigdig na mga isyu
Mahalaga na maging bukas ang lipunan o ang mga tao sa mga kontemporaryong isyu o usapin upang magkaroon sila ng kamalayan sa nangyayari sa kanilang paligid. Dahil ang mga isyu na ito ay napapanahon, magkakaroon ito ng epekto sa kanilang mga buhay, bagay na dapat nilang paghandaan.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, tayis
Ang lagumang pagsusulit o periodical test in english, ay isang pagsusulit kada kwarter para malaman ang natutunan ng bawat estudyante sa kwarter na iyon....Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, girly61
explanation: the tabò (tah-boh) is the traditional filipino hygiene tool primarily for cleansing, bathing, and cleaning the floor of the bathroom.[1] the tabo could most commonly...Read More
1 more answers