Sumulat ng sariling mensahe na hihikayat sa mga anak na gumawa ng mga tamang desisyon sa buhay.

Answers

ambot(ewan)

mabanas(mainit)

malong(kasuotan)

balay(bahay)

pabakal(pabili)

bawal

hindi pede

bahala ka

ikaw na

aba

Kasagutan:

Mahal na anak,

Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Alam mo naman na susuportahan kita sa iyong mga pangarap kahit ano mang mangyari.

Sana lahat ng mga pangaral ko sa iyo ay isinaulo mo. Dahil alam mo naman na ang nais ko lamang ay mapabuti ka. Pag- isipan mo sana lahat ng desisyon na ginagawa mo sa buhay. Huwag mong hayaan na impluwensyahan ka ng kasamaan sa paggawa ng desisyon. Alam mo naman na sa isang maling desisyon lamang ay maaaring magbago ang iyong buhay. Isipin mong mabuti anak na ang bawat desisyon na ginagawa mo ay hindi lamang para sa iyo kundi sa mahal mo sa buhay.

Ipinagmamalaki talaga kita anak. Kilala kita kaya alam ko na mas pipiliin mong gumawa ng tamang desisyon gaano man ito kahirap. Kapag ikaw ay nahihirapan sa pagdedesisyon ay magdasal ka anak at magmuni-muni.

Nagmamahal,

Iyong Ina

#answerForTrees

#BrainlyHelpAndShare

#CarryOnLearning

#BrainlyOnlineLearning

MENSAHE SA MGA ANAK NA HIHIKAYAT SA KANILA NA GUMAWA NG TAMANG DESISYON SA BUHAY

Minamahal na mga anak,

Gusto ko ipaalam sa na hindi ko mawari kung bakit napakabilis ng panahon. Kayo ay talagang malalaki na, at unti unti niyo ng tinatahak ang mga daan, na tinahak ko rin sa nakaraan, ako ay tumatanda na at masasabi ko na malapit ko na ring makita ang dapit hapon ng buhay ko.

Gusto ko ipaalam sa na hindi ko mawari kung bakit napakabilis ng panahon. Kayo ay talagang malalaki na, at unti unti niyo ng tinatahak ang mga daan, na tinahak ko rin sa nakaraan, ako ay tumatanda na at masasabi ko na malapit ko na ring makita ang dapit hapon ng buhay ko.Alam ko na hindi ako mananatili habang

Gusto ko ipaalam sa na hindi ko mawari kung bakit napakabilis ng panahon. Kayo ay talagang malalaki na, at unti unti niyo ng tinatahak ang mga daan, na tinahak ko rin sa nakaraan, ako ay tumatanda na at masasabi ko na malapit ko na ring makita ang dapit hapon ng buhay ko.Alam ko na hindi ako mananatili habangbuhay sa inyong mga tabi, kaya sana ay napalaki ko kayo bilang mga mabubuting tao, na gagawin ang lahat tungo sa ikabubuti ng nakararami, kikilos hindi lamang para sa sarili, at magdedesisyon sa bawat mga bagay ng may matalinong pag iisip at malinis na kalooban.

Gusto ko ipaalam sa na hindi ko mawari kung bakit napakabilis ng panahon. Kayo ay talagang malalaki na, at unti unti niyo ng tinatahak ang mga daan, na tinahak ko rin sa nakaraan, ako ay tumatanda na at masasabi ko na malapit ko na ring makita ang dapit hapon ng buhay ko.Alam ko na hindi ako mananatili habangbuhay sa inyong mga tabi, kaya sana ay napalaki ko kayo bilang mga mabubuting tao, na gagawin ang lahat tungo sa ikabubuti ng nakararami, kikilos hindi lamang para sa sarili, at magdedesisyon sa bawat mga bagay ng may matalinong pag iisip at malinis na kalooban.Tandaan niyo mga anak na mas maiging, piliin mo na maging mabuti dahil sa masasamang tao na nasa paligid ninyo.

Nagmamahal, ang inyong ama.

#answerforTrees

#BrainlyOnlineLearning

#CarryOnLearning

#BrainlyHelpAndShareDo you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, 123gra
tahanan ay kung saan kanaktira at ang pamahalaan namn ay naroroon ang mga politika...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, girly61
kabanata 27: pagtatakipsilimmalaking handaan ang nakatakdang maganap sa bahay ni kapitan tiyago. isang relikaryong ginto(locket) ang pasalubong ng ama kay maria clara. nakatanggap...Read More
1 more answers
si nelson rolihlahla mandela ay ang kauna-unahang pangulo ng aprika na may itim na balat. naglingkod siya sa timog aprika sa taong 1994 hanggang 1999.   kilala itong anti-apar...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, nelspas422
answer: kailangan mong ipagtanggol ang iyong dangal. at ang iyong pamilya....Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, cleik
ang kahulugan ng magaan ang kamay halim: yong kahit hindi mo kilala ang isang tao kayang mong ibigay sa kanya na walang halong pangamba .....Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, cyrilc310
example of dramatic monologueRobert Browning’s “My Last Duchess,” T.S. Eliot’s “The Love Song of J. Alfred Prufrock,” and Ai’s “Killing Floor.”Explanation:A lyric may also be addre...Read More
1 more answers