Kabanata 2 buod noli me tangere

Answers

ang pagkakaiba ng kokreto at di kokreto

ay ang:

kokreto

ito ay nakikitan at nahahawakan

di kokreto

ito ay di nakikita at nahahawakan subalit

pwede ito nararamdaman,naiisip,napapangarap,o nagugunita

answer:

syempre makakatuklas tayo ng bagong kaalaman dahil sa henerasyon,hene-henerasyon may bago tayung mahalaga na tuloy-tuloy tayo hahanap ng impormasyon.

Ang Binatang si Crisosomo (Buod)

Natigilan si Padre Damaso nang makita ang binatang kasama ni Kapitan Tiyago na papasok sa bulwagan. Humalik sa kamay si Kapitan Tiyago sa dalawang pari, kasabay nang pagpapakilala sa binata na si Crisostomo Ibarra na kakarating lang niya mula sa Europa at ang kanyang ama ay si Don Rafael Ibarra.

Dahil sa pagkabigla ng dalawang pari. Hindi nila nagawang basbasan si Kapitan Tiyago, nang nakita nila si Crisostomo Ibarra. Tinanggal ni Padre Sibyla ang kanyang salamin, para siyasating mabuti ang binatang kaharap.

Sabi ni Crisostomo kay Padre Damaso, "Ikinagagalak kong makilala ang kura ng aming bayan, ang matalik na kaibigan ng aking ama." At iniabot ni Ibarra ang kamay nya kay Padre Damaso subalit hindi tuminag sa pagkakaupo ang pari.

Agad ang paghingi ng paumanhin ni Ibarra kay Damaso sa pag-aakalang nagkamali siya sa palagay at napagkamalan lamang ang paring kaharap.

"Hindi ka nagkakamali binata, ngunit hindi ako kailanman na naging kaibigan ng iyong ama." walang gatol na wika ni Padre Damaso.

Napahiya si Ibarra sa tinuran ng kura at kusa na lamang binawi ang kamay nito. Ang tinyente na nakamasid ay nabigla rin sa pagdating ni Ibarra at hindi niya nagawang batiin si Kapitan Tiyago. At lumapit ang tinyente kay Ibarra at nagtanong kung tunay po bang ama niya si Don Rafael Ibarra.

Yumuko si Ibarra bilang tanda ng pagsang-ayon at paggalang, habang hindi inaalis ni Damaso ang masamang tingin niya kay Tinyente Guevarra. Bumati at nagsabi ang tinyente kay Ibarra na may dalang kalungkutan sa kanyang pahayag na kilala niya si Don Rafael na sobrang bait at matulungin sa kapwa.

Nagpasalamat si Ibarra sa papuri nya sa kanyang ama. At dahil sa kanyang sinabi, nawala ang kanyang alinlangan at alalahanin sa mga nangyari sa kanyang ama. Tumalikod ang tinyente at itinago kay Ibarra ang kalungkutan na nadama nya. Naiwang mag-isa si Ibarra at nagpasiya nalang siya na magpakilala ng kusa sa mga binibining panay sulyap sa kanya.

Nagpakilala si Ibarra sa mga binibini, dahil hindi nya matiis na magpakilala, bunga sa kanyang kaulungkutan sa loob ng 7 na taon na pamalagi niya sa Europa. Pero wala ni isa man ang kumibo at nakadama ng pagkahiya sa sarili si Ibarra at nilapitan nalang niya ang mga lalaking bisita sa pagtitipon. At nagpakilala si Ibarra sa mga lalaki. Kasi ginamit lang niya ang kaugalian sa bansang Alemanya na magpakilala ng kusa sa sarili kung wala siyang kakilala sa pagtitipon. At nakipagkilala kay Ibarra ang mga kalalakihan at ibinigay ang kani-kanilang mga pangalan at may isang makata ang nagpakilala sa kanya at sila ay nakipagpalitan ng kuro-kuro ukol sa katotohanan at pag-ibig sa bayang tinubuan.

Isang lalaki ang nakingiting lumapit kay Ibarra. Siya ay nakabihis ng Barong Tagalog na may butones na brilyante. At siya ay nagpakilala kay Ibarra. Siya ay si Kapitan Tinong, taga-Tondo at kaibigan niya ang kanyang ama. Siya ay nagimbita kay Ibarra para magpananghalian bukas.

Ikinagagalak ni Ibarra na makilala si Kapitan Tinong, subalit tinanggihan niya ang imbitasyon at siya ay nagpatawad kay Tinong, sapagkat uuwi kasi siya sa San Diego bukas.

Lumapit ang utusan ng Café La Campana nina Ibarra at Kapitan Tinong at nagsabi, "Nakahanda na po ang pagkain."

Tumugon sina Ibarra at nagtungo sila sa komedor. Naglapitan ang mga panauhing lalaki sa mahabang hapag, habang ang mga babae at mga senyora ay pinipilit pa upang dumulog sa hapag-kainan.

#answerForTrees

#BrainlyHelpandShare

#CarryOnLearningDo you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, sherelyn0013
ang ibig sabihin ng adarga ay kalasag o panganggang habilog ang balat....Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, pataojester10
Hindi ko alam kung anong klaseng palaisipan ang iyong gustong makuha, it's either yung logic or yung bugtong, but i'll give you 5 for each.logic1. ang isang tali ng kangkong ay nag...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, nila93
oo Explanation:dahil para sa akin ang superior na wika ay iyong mga wikang tinatangkilik ng marami halimbawa nalang ang Ingles....Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, kateclaire
Ang hinagpis ni florante ay tungkol sa kanyang paghihigante at sinasabi niya lang ito kay laura at sa malapit niya...Read More
2 more answers
answer: sa pamamagitan ng pagpapahalga sa kanyabng sarili,katangian at sa kung ano siya sa panlabas at panloob na anyo anuman ang kanyang status o "gender" at kung ano ang kanyang...Read More
1 more answers