In the philippines where is the mineral located and what energy resources are available​

Other questions on the subject: Filipino

Denotasyon -karaniwang kahulugang mula sa dictionaryo  Ang ganda ng bulaklak sa kanyang halaman. (bahagi ng isang halaman ng karaniwang kulay) Konotasyon -may dalang ibang kahuluga...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, candace08
Pagkatapos ng pagsubok ay nagtagumpay ang mga tauhan sa nobela.Explanation:Napaslang ni Flerida si Konde Adolfo at nailigtas niya si Laura mula sa kamay ni Adolfo. Nagtagpo tagpo a...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, cleik
-Dahil mas madali itong maintindihan at mapag aralan,dahil ito ang ating wika kailangan nating tangkilikin at ating maipagmalaki ang sariling atin......Read More
2 more answers