Ano ang ibig sabihin ng extrajuuppdicial killings?

Answers

Ito ay ang pagpatay ng isang taong suspetsadong gumagamit ng droga ng hindi dumadaan sa proseso at sa pamahalaan.
Is the killing of a person by governmental authorities without the sanction of any judicial proceeding or legal process.
Extrajudicial killing >>> is the killings related to the drugs and the acts of a group to suppress the drugs especially those who sell and bought it.
Ano ang ibig sabihin ng extramarital sex?

ANSWER: Extramarital sex - Nangyayari ang pakikipagtalik ng kasarian kapag ang isang mag-asawa ay nakikipag-ugnayan sa seksuwal na aktibidad sa isang tao maliban sa kanyang asawa.
Ang ipinapahayag ng extraterritoriality ay kung sino mang British na magkasala sa China ay hindi maaaring litisin sa korte ng mga Tsino kundi sa korte ng mga British lamang.
Agn extrajudicial killing ay ang pagpatay sa isang "accused" sa isang krimen na waalang paglilitis sa korte upang mapatunayan sa korte kung sya are guilty o hindi sa ibinibintang sa kanya.

Justice and Human Rights at Public Order and Dangerous Drugs Committee ng Senado tungkol sa lumulubong bilang ng diumano’y extra-judicial killings sa bansa na may koneksyon sa illegal na droga.

sana maaka tulong Friend.

Extaterritoriality po ba?

-Nakasaad dito na ang sinumang British na nagkasala sa China ay hindi maaaring litisin sa korte ng mga Tsino kundi, sa korte ng mga British. :)

Ang kahulugan ng extraterritoriality ang estado ng pagiging exempted mula sa kapangyarihan ng mga lokal na batas, karaniwang resulta ng diplomatikong negosasyon. Naaplay din into sa mga lugar. Isang halimbawa nito ay ang mga base pangmilitar ng ibang bansa, mga embassy, at ang opisina ng United Nations. Isa ding halimbawa ng mga taong may ganitong kapangyarihan ay mga pag-aari ng mga diplomat at ambassador ng ibang bansa, mga kasamahan at pag-aari ng isang lider ng ibang bansa, at mga barko.

Political assassinations, deaths resulting from torture or ill-treatment in prison or detention, deaths resulting from “enforced disappearances,” deaths resulting from excessive use of force by law enforcement personnel, executions without due process, and acts of genocide. 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: English

English, 28.10.2019, saintjohn
the bristol type 167 brabazon was a large propeller-driven airliner which was designed by the bristol aeroplane company to fly transatlantic routes between the united kingdom and t...Read More
1 more answers
i have always considered myself as a millennial. honestly it never occurred to me that people would be offended to be called one. i never let silly stereotypes get me down… i also...Read More
1 more answers
English, 28.10.2019, sicienth
1. i think 'a horse that arrives early gets good drinking water' is just similar to 'the early bird catches the worm'. well, imagine if you came late to your class and the teacher...Read More
1 more answers
English, 28.10.2019, cland123
Explanation:Summaries. The story of Aung San Suu Kyi as she becomes the core of Burma's democracy movement, and her relationship with her husband, writer Michael Aris. ... THE LADY...Read More
2 more answers
English, 28.10.2019, shannel99
Following the overthrow of the Qing dynasty and the establishment of the republic in 1911/12, many young intellectuals turned their attention to the overhauling of literary traditi...Read More
2 more answers