Ano ang ibig sabihin ng act of human

Answers

gallblader

Explanation:because its give juices

Talk about it with a friend. I also like expressing myself with literature and art

Ang act of human ay ang mga gawain o kilos na ang tao ang may sanhi. Batay  sa kontrol at impluwensya ng mga tao ay lumalabas ang mga produksyon, serbisyo at iba't-ibang kalagayan sa daigdig. Bigyang pansin ang globalisasyon. Tao ang gumagawa ng mga batas at programa para sa mga negosasyon. Tingnan din ang mga baha at landslide. Dahil sa pagkakalbo ng gubat, nasasalanta ang mga tahanan at mga ari-arian ng tao sa tuwing may malakas na pag-ulan.Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

answer:1.Pagkatakot2.Katatagan3.Pigkagalit4.Pagkagalak5.Pag-asa6.Pag-asam7.Kawalan ng pag-asa8.Pagmamahal9.Pakamuhi10.Pag-iwas...Read More
3 more answers