Alin sa tatlo ang nakahihigit tao hayop o halaman

Answers

answer:

Halaman at tao

Explanation:

dahil pwede na mabuhay ang tao Kung may mga halaman❣️

Ang tao kasi tayo ang tinatawag na pinakamalakas at matalinong hayop sa daigdig


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

The importance of mind is that it helps us answer things helps us thinking on what we should do it is very important for us to have a mind to deal with every situation...Read More
2 more answers
 DRAFTMarch 31, 2014  Edukasyon sa Pagpapakatao, Baitang 9, Modyul 1 Pahina 1 Edukasyon sa PagpapakataoBaitang 9Unang MarkahanMODYUL 1: LAYUNIN NG LIPUNAN: KABUTIHANG PANLAHAT A....Read More
2 more answers
Sampung (10) Halimbawa ng Likas na Batas MoralBawal pumatay o kumitil ng buhay. Bawal ang magnakaw.  Bawal makiapid sa hindi mo asawa.  Bawal tumawid sa hindi tamang tawiran. Bawal...Read More
2 more answers
Globalization allows companies to find lower-cost ways to produce their products. It also increases global competition, which drives prices down and creates a larger variety of cho...Read More
1 more answers
At the first place why do they choice homosexual.They have the same right with their current sexif Gay = Men rigthsand lesbian = Women rigths...Read More
2 more answers
Paggawa:Sagot:Oo. Ang maghapon ay lumilipas na maraming ginagawa tulad ng pag - aalaga ng sarili, pag - aalaga ng pamilya, pag - aasikaso ng mga pangangailangang pansarili at pampa...Read More
1 more answers
ang tungkulin ng isang tao sa negosyo ay mapalaganap at maipalagu ang inyung negosyo...Read More
2 more answers