Ano ang iyong tungkulin bilang konsiyumer ng media?

Answers

tungkuling mg kunsomo na bayan ang mga task bill

tungkulin nating malaman ang totoo without any touch of fake news

masayahin,magalang,matalino,

Magdasal, magsimba

Explanation:

Igalang ang mga kapwa

in the back of module there are answer

Explanation:

jshnghejjhwrhgqe

answer:

1. dapat palagi tayong may lakas at respeto

2.mag bigay ng respeto sa magulang

3.tutulangan ang mga kasapi sa pamilya na mag linis

4.dapat tayong mag aral ng mabuti upang tayo ay makapagtapos

5. alagaan mabuti ang ating pamayanan

6.palaging manalig sa may kapal

7. ?

8.huwag natin sirain ang kalikasan

Ang tungkulin bilang konsyumer ng media ay ang paggamit nito sa tamang antas. Na nangangahulugan Ito na dapat ay ilagay sa tamang paraan Ng paggamit, maging matalino sa pinapanood , pinapakinggan at binabasa. Ang oras ay ilalaan dito ay dapat Lang na limitado at Ang kalakhan Ng ating oras sa ating pamilaya

Sana nakatutulong ako

6. Ang tungkulin mo bilang mananampalataya ay ang pag-dadasal at pagsasamba sa Diyos.

7. Ang tungkulin mo sa kalikasan ay ang paglilinis sa kapaligiran,hwag mag talon kung saan-saan.

Sa panahon ngayon kung saan ang media ay napakadaling gamitin at madaling lumaganap saan mang sulok ng mundo, ang mga konsyumer ng media ay kailangang maging responsable sa paggamit nito. Bago magpost ng kahit na ano sa ano mang plataporma ng media, siguraduhin munang ito ay totoo at may sapat na ebidensya. Ang media ay hindi rin dapat ginagamit upang makipag-away o upang makapanira ng ibang tao. Ang irresponsableng paggamit ng media ay nakapagdudulot ng malalim at matagalang epekto sa pag-iisip at mababang pagtingin sa sarili ng mga taong naging biktima nito.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

What is Rumination?- is the act of repetitively thinking about events, thoughts, and experiences that was caused by a negative encounter in one's life.Effects of RuminationRuminati...Read More
1 more answers
Sagot:A. kailangan gumawa ka ng isang maingat na pagpapasiya matapos husgahan o timbangin ang dalawang pagpipilian kung alin sa mga ito ang tama o dapat mong Piliin.Paliwanag:Sa pa...Read More
2 more answers
answer:PAGHUSGA AT PAGPAPASIYAAno ang kahulugan ng paghusga at pagpapasyaAno ang katangian ng maingat na paghusga?Ito po ang senaryo. Mga pangyayari sa buhay na sumubok sa kakayaha...Read More
2 more answers
Ang pinag uutos ng likas batas moral ay dapat gawin ang mabuti o ang masamang gawain ay dapat iwasan dahil ginagampanan nito ang pagsisikap ng tao na makapagpasiya at makakilos nan...Read More
1 more answers
Subject ESP Sagot: PANGANGALAGA SA KALIKASANAng pinakatamang sagot sa pagpipilian sa itaas na tumutukoy sa makakaya kung gagawin tungkol sa kalikasan ay ang letrang c.  Sa lahat ng...Read More
2 more answers