Makatutulong kaya sa iyo bilang isang nagdadalaga/nagbibinata ang paglinang sa mga inaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks)? ipaliwanag. sa paanong paraan mo ito lilinangin?

Answers

ang laki,haba,lawak at lalim

explanation:

nalalaman natin sa tanong na "gaano"

hope this help you mate!

7. b pangmatagalan at pangmadalian
8.b
9.b
10.d
Makatutulong kaya sa iyo bilang isang nagdadalaga/nagbibinata ang paglinang sa mga inaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks)? Ipaliwanag. Sa paanong paraan mo ito lilinangin? Oo. Makatutulong sa akin bilang isang nagdadalaga/nagbibinata ang paglinang sa mga inaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks). Ang isang developmental task ay ang pagtangap sa sariling katawan at ang pagpapanatili nitong malusog. Mapapanatili itong malusog sa pamamagitan ng exercise, tamang nutrition, pag-iiwas sa sakit, at pag-iwas sa masamang bisyo. Ang pagging self-sufficient ay isa pang developmental task. Ang pagbuti ng relasyon sa mga magulang ay mahalaga ngunit hindi dapat lubos na dependent o umaasa ang nagbibinata/nagdadalaga sa nasabing mga magulang.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang pagkakaiba ng moral na kilos sa moral na pagpapasya ay  nakasalalay kung nasaan ang tao nakatira. Ito ay sa kadahilanang malaking bagay sa isang kultura ang usaping moral. Ang...Read More
2 more answers
dahil may kakayahan Na siyang gawin Ang kaniyang nais upang mapagaan Ang kaniyang Loob ng walang paalam o walang may hawak sa kaniya...Read More
3 more answers
Makataong Kilos Sa pang-araw-araw ay ang paggawa na'ng buo ang desisyon at pinag-iisipan ng mabuti ang mga hakbang sa pagsasagawa sa makataong kilos.Explanation:Kailangan nating tu...Read More
2 more answers