Alin sa sitwasyon ang nagpapakita ng tunay na kalayaan?
a. nagagawa ni connie ang mamasyal anumang oras niya gustuhin.
b. inamin ni lala ang kaniyang pagkakamali at humingi ng paumanhin sa ginawa.
c. hindi mahiyain si greg kaya nasasabi niya ang gusto niyang sabihin sa isang tao.
d. kahit pagod na galing sa trabaho, sinamahan pa rin ni jake ang kapitbahay na isinugod sa ospital.

Answers

1.D

2.A

3.D

4.B

5.A

6.C

7.B

8.D

9.C

10.A

1.d

2.a

3.b

4.c

5.a

6.d

7.b

8.d

9.a

10.b

b. Inamin ni Lala ang kaniyang pagkakamali at humingi ng paumanhin sa ginawa. 

Dahil ang tunay na kalayaan ay ang malayang pagpili sa tama at sa malaying gawin ang tama. Ang pag-amin sa pagkakamali ay sumasalamin sa kalayaan na likas sa isang tao, at ang bunga nito ay pagtanggap at paghingi ng paumanhin sa anumang kakulangang nagawa sa kapwa.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Magbasa, matulog, maging produktibo sa araw na iyon, kumain ng mga soup o kaya porridge...Read More
1 more answers
tungkulin ng pamahalaan na bigyan ng malawak na oportunidad ang mga mamamayan upang makapamuhay ng masagana at mai-angat ang buhay mula sa kahirapan. ito ang binigyang diin ni rev....Read More
2 more answers
answer:maging responsableng mag aaralExplanation:tumulong sa paglilinis sa abot ng iyong makakaya maging masunurin na mag aaral...Read More
1 more answers
Kung ang tinutukoy mo ay ang obligasyon ng gobyerno sa pagpapanatili ng karapatang pantao ng kanilang mamamayan, ang mga ito ay ang obligasyong rumespeto, obligasyong pumrotekta, a...Read More
1 more answers