Noon: kalaro ko ang kaibigan ngayon: karamay ko ang aking kaibigan sa mga hinahanap na suliranin noon: ngayon: ano gagawin ko diyan?

Answers

answer:

Ang kabuunan ng pamilyang nasalantaan.

answer:

Ang kabuuang kinita sa tatlong araw ay 10,802

Step-by-step explanation:

Ano ang hinahanap sa suliranin?

-Ilan lahat ang batang nakahanay?

Ano-ano ang mga given?

-1248 na batang lalaki + 995 na batang babae

Ano ang word clue?

-?

Ano ang operasyong gagamitin?

-(+)addition

Ano ang number sentence

-1248+995=N

SOLUSYON

1248+995=2243

Step-by-step explanation:

PLEASE RATE MY ANSWER

a.Ang hinahanap ay kung ilan ang nasalanta ng bagyo.

b.Ang given ay 1263 at 3945

c.Ang operasyon na gagamitin ay Addition

d.1263 + 3945

e. Solusyon:

1263  + 3945 = 5208

Step-by-step explanation:

Una, intindihin ang sitwasyon at hanapin ang hinahanap sa sitwasyon.Isulat ang given at gawin ang nararapat na operasyon(addition, subtraction, multiplication, at division).

#CARRYONLEARNING

A becuase its a

Step-by-step explanation:

basta a lang

5208 pamilya

Step-by-step explanation:

oo ganon kase

1.ang kabuunan ng pamilyang nasalantaan

2.1327 at 2564

4.addition

5.2564+1327

6.2564+1327=3891

7.3891 ang kabuuang pamilyang nasalantan

Step-by-step explanation:

sana makatulog

1.ang kabuunan ng pamilyang nasalantaan

2.1327 at 2564

4.addition

5.2564+1327

6.2564+1327=3891

7.3891 ang kabuuang pamilyang nasalantan

Step-by-step explanation:

1 she3t

Step-by-step explanation:

bahala ka na Kung gusto mung I copy

Magagawa mo dyang malaman at maihalintulad ang kaibahan ng nakaraan at kasalukuyan


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

ayon kay Aristotle mayroong tatlong uri ng pakikipagkaibiganAng Pakikipagkaibigan Ayon sa Pakinabang o PangangailanganAng Pakikipagkaibigan ayon sa Paglilibang o kasiyahanAng pakik...Read More
1 more answers
answer: tumawag sa lokal na pulis o barangay. hindi pwedeng mag raid kung walang search warrant o kung ano mang warrant.explanation:...Read More
1 more answers
Si Tony Meloto  ay kinilala bilang isa sa mga nagtatag ng Gawad Kalinga. Lumaki siya sa isang pangkaraniwang pamilya mula sa Bacolod. Dito niya nasaksihan ang mahirap na pamumuhay...Read More
3 more answers
Ang tungkulin ay obligasyong moral ng tao na gawin o hindi gawin (o iwasan) ang isang gawain. Moral ang obligasyong ito dahil ito ay nakasalalay sa malayang kilos-loob ng tao....Read More
2 more answers
answer:calamba laguna posana makatulong mark nyo narin po ako ng brainliest po Thank you in advance...Read More
3 more answers
sa pamamagitan ng pag iintindiExplanation:Lahat tayo ay may karalatan na pumili ng ating maaangkopan na relihiyon.Tayo ay pumipili hindi lamang dahil yung ang relihiyon ng ating mg...Read More
2 more answers
P - anatang gagampanan, sa oras na ito’y bitawanA - numan ang mangyari, mapako’y di maaariN - ila’y hindi pwedeng mapahiya o maging madayaG - ustuhin mang umatras o sa pangako’y tu...Read More
1 more answers