Para sayo bakit isinasagawa
ang debate patungkol sa ibat
ibang paksa. At bakit
mahalaga ito sa
pakikipagkomunikasyon natin
sa ibang tao?​

Answers

P - anatang gagampanan, sa oras na ito’y bitawan

A - numan ang mangyari, mapako’y di maaari

N - ila’y hindi pwedeng mapahiya o maging madaya

G - ustuhin mang umatras o sa pangako’y tumakas

A - ng tao ay dapat may isang salita, mula sa dila

K - ahit sino ka pa, iwasan ang magkasala

O - ras na pangako’y masira,paniguradong katumbas ay luha

The symbol of my sister is a bamboo because any kind of trials and challenges she over come it and she never surrender just like the bamboo though how strong the wind it bloww it neverr bow down

Kasagutan:

Ano ang debate?

Ang debate ay ang pagtatalo sa dalawang magkaibang pangkat upang makakuha ng konklusyon sa isang paksa.

Bakit isinasagawa ang debate sa iba't ibang paksa?

Isinasagawa ang debate sa iba't ibang paksa hindi lamang upang makakuha ng konklusyon sa isang paksa kundi upang tulungan ang mga mag-aaral na gumaling sa pagsasalita sa publiko, magkaroon ng teamwork, magkaroon ng self-confidence sa pagsasalita, ma-improve ang kanilang critical thinking at marami pang iba.

Bakit mahalaga ang debate sa pakikipagkumunikasyon natin sa ibang tao?

Mahalaga ang debate sa pagkakaroon natin ng magandang komunikasyon sa ibang tao dahil tinutulungan tayo nitong i-structure ng maigi ang mga ideya na nasa ating isip, i-deliver ng mahinahon ang ating punto at sabihin ang nais nating sabihin ng maayos ang tindig, maayos ang mensahe at may self-confidence.

#answerForTrees

#BrainlyHelpAndShare

#CarryOnLearning

#BrainlyOnlineLearningDo you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Sa aking hindi makakatulong ang pananahimik ng tao kapag may nasaksihan syang isang pangyayari na hindi dapat palampasin, dahil hindi kami patatahimikin ng iyong yun...Read More
3 more answers
Pagiging maka diyos means to say yung Parang Wala kang nagagawang masama, makalikasan pagiging open source yung kung Anong makita mo sa paligid mo yun yung gagamitan mo, makabansa...Read More
3 more answers
pakikipagkaibiganExplanation:1st honor kc ako nung una mabait sakin si pero nung naging kaibigan ko siya naging plastik sya sakin ang mga kaibigan inaagaw nya tska pag mas nalalam...Read More
1 more answers
1. tulong ito sa gobyerno ng intong bayan/bansa upang mapaayos ang mga kalye, poste at iba pa.2 hindi mo maaabot ang iyong mga pangarap...Read More
1 more answers
answer:REPLEKSYON SA MODULE 5 GALLERY SEPTEMBER 19, 2015 SHEYEEMARAVILLA LEAVE A COMMENT Ako ay natuwa dahil mayroon na nmana akong bagong leksiyon na natutunan. Batid ko na ang ak...Read More
2 more answers
ang karapatan ay dapat na makamit ng kahit sinomang tao sa mundo,mahirap man o mayaman dapat mabigyan ng kaparatan...Read More
1 more answers
Sagot: OpoMadali naming naunawaan ang mga isyu o paksang nakuha dahil sa mga paalala at amin ding napag aralan na bilang mamamayan na kami ay may tungkuling dapat gampanan kabilang...Read More
1 more answers