Paano maipapakita ng tao ang pagmamahal sa buhay bilang kaloob ng Diyos?

Answers

Love manifest in different forms. Even the smallest thing and effort could be translated to love. Love is when your significant other puts a blanket on you when you're asleep and many things.
Hindi sapat ang pagsabi mo ng mabubulaklak na salita sa ibang tao, kailan ipakita mo ito sa kanya, dahil kung puro ka salita wala kang magagawa. Halimbawa nalang ng kabutihan  ay ang pagtulong mo sa ibang tao, sa pamamagitan ng paggawa nito pinapakita mo na hindi ka lamang puro dada O salita.

:)

tumulong sa mga taong kaylangan ng tulong

tumulong sa kapwa at Kung maari ay bigyan sila Ng mga ayuda

pangagaralan ko ang lahat tungkol sa nagaganap sa bansa upang mamulat sila at mas lalong sumunod at laging papairalin ang mga gealth protocols ano mangyari

Maipapakita ang pantaong kilos loob sa sumusunod sa paraang:

TAHANAN: May kusang loob na tumulong sa mga gawaing bahay.

PAARALAN: Magbahagi ng mga tamang impormasyon at kaalaman sa mga kaklase.

KOMUNIDAD: pagsunod sa mga batas at tuntunin ng mga namumuno.

GAWIN MO ANG NARARAPAT AT WAG PAKITANG TAO

answer:

maipapakita Niya ito sa isang mabuting gawa

Explanation:

example:

gagalang na ako sa matatanda,katulad nito,,

Ang pag sunod sa batas NG Dios.

Ang pag Gawa NG kabutihan sad sarili at sa kapwa.

Ang pag darasal palagi.

Ang pag worship palagi.

Mag simba.

Ang pag papatawad sa mga mag Sala at hindi nagtatanim ng galit.

Pagmamahal sa buhay

Ang buhay ng isang tao ay masasabing biyaya at kaloob ng Panginoon. Ipinagkaloob niya ito sa atin upang ating pahalagahan at pag-ingatan. Kaya bilang pasasalamat sa biyaya ng buhay, bigyan natin ito ng pagpapahalaga at mahalin natin ng buong puso gaya ng pagmamahal niya sa ating lahat.

Mga paraan upang maipakita ang pagmamahal sa buhay bilang kaloob ng DiyosPagsasagawa at pagtupad sa mga tungkulin na dapat gampanan.  Pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa.  Paggalang at pagrespeto sa dignidad ng tao.  Pagpapabuti sa sarili.  Pagtugon sa mga pansariling pangangailangan bilang tao.  Paggawa ng mabuti para sa kabutihang panlahat.  Pananalig at pananampalataya sa Diyos.  Pagsunod sa mga patakaran, kautusan, alituntunin at batas na ipinatutupad ng pamahalaan.  Pagbibigay halaga sa mga personal na pangangailangan.  Pagmamahal sa sarili, sa pamilya, sa kaibigan at lalo't higit ay sa kapwa.  Pagbibigay ng buong pusong sa mga gawain dapat pagtuunan ng pansin at isaktuparan.  Pagtulong at pag-ambag ng pansariling kakayahan tungo sa kaunlaran ng lipunan.  Pagsasabuhay ng mga salita, turo at utos ng Diyos.  

Para sa karagdagan pang kaalaman magtungo sa mga link na nasa ibaba:  

 

 

#LetsStudy  Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Pakikipagkapwa: Ang isang makabuluhan at matatag na pakikipagkapwa ay mapapanatili sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng katarungan at pagmamahal. Ang katarungan ay nangangahulugan ng...Read More
3 more answers
Ethics as defined is the set of "moral principles that govern a person's behavior or the conducting of an activity." Ethics is somewhat considered not a matter of personal opinion...Read More
2 more answers
Dahil sila ang mga taong makatutulong sayo, sa panahong ika`y nangangailangan....Read More
1 more answers
answer:TULA:PAMAGAT: ANG TAONG NATATANGIANG ISANG TAO AY KATANGI TANGI SAPAGKAT ITO AY MAIPAGMAMALAKIANG KING TALINO AT MABUTING PUSOITO ANG PINAKAMAHALAGA SA MUNDOMAWALAMAN LAHAT...Read More
3 more answers
Explanation:Mainit na isyu ang katarungan at hustisya sa ating bansa. Isa ito sa mga bagay na sinasabi nilang: Kapag mahirap ka, imposible ang hustisya. Bakit? Dahil ang katotohana...Read More
3 more answers