Ito ay uri ng korapsiyon, paglalagay ng mga kamag-anak na may katungkulan sa ahensiya ng pamahalaan.
a. korapsiyon
b. kolusyon
c. nepotismo
d. suhol

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Subheto at Obheto Sa Edukasyong Pagpapakatao, ang obheto ay tumutukoy sa halaga ng paggawa o sa Ingles ay objective ng paggawa. Tumutukoy din ang obheto sa kalipunan ng mga gawain,...Read More
1 more answers
Ang mga pribadong ari-arian ay nakakategorya sa mga bagay na may halaga sa publiko ngunit hawak ng isa na nakabili o legal na nakapangalan. Ibig sabihin, ang isa na mayroong legal...Read More
2 more answers
answer:1. Singing of hymns (Mga pag awit) Ang pag awit ay importante sa mga pagsamba dahil itoy pagpupuri sa Diyos. Meron kaming ginagamit na "Himnario (hymnbook)" kung saan bago m...Read More
1 more answers
SEKSYON 1. Ang Pilipinas ay isang Estadong republikano at demokratiko. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampa...Read More
1 more answers
answer:Pagiging matiyaga at matiisinExplanation:Nakamit nating lahat ang ating tungkulin at karapatan dahil tayo'y matiisin at matiyaga sa ating ginagawakakailanganin din natin nan...Read More
1 more answers
ANG MAS NAKAKAHIGIT AY ANG :TAO DAHIL MAS MAKAKAYAHAN ANG TAO NA GAWIN ANG MGA BAGAY NA HINDI MAKAKAYA NG ISANG HAYOP PERO SA MGA TAO NOON AY MAY KASABIHAN NA MAS MASIPAG PA ANG MG...Read More
2 more answers