Paano nagpapabukod tangi sa tao bilang nilikha ang isip at kilos loob?

Answers

Natatangi ang tao sa iba pang nilikha dahil sa kanyang isip at kilos kung saan may kakayahan siyang alamin ang katotohanan at gawin ang mabuti at tama.
Nagpapabukod tangi sa tao ang pagkakaroon ng isip at kilos dahil sa lahat ng nilikha ng Diyos tanging ang tao lamang ang makakapag-isip ng higit kaysa sa hayop dahil alam ng tao ang tama.
Dahil tao lang ang may alam kung ano ang tama at mali
Dahil ang tao ay may kakayahang mag isip
Ang Tao at bukod tangi sa lahat dahil sya ay nilikhang may isip at kilos loob may kakayahan syang gawin/piliin ang tama at umiwas sa masama..
Ang tao ang pinakabukod tangi sa lahat ng ginawa ng Diyos dahil nilikha nya ito ng may isip at kilos loob hindi tulad ng mga hayop nakakapagisip ito kung tama o mali ang kanilang gagawin at dahil ito sa isip samantalang ang kilos loob naman ang nagdidikta sa tao kung ano ang kanyang gusto at nais.

vsbs

ahswuuwuwuwuwuwuwu

answer:

Nagpabukod tangi ang tao sa lahat ng nilikha ng Diyos sapagkat nabigyan tayo ng katangiang makapag - isip at makakilos. Sapagkat sa lahat ng kilos na ating ginagawa, ito ay may kaakibat na plano at ginagamitan natin ito ng isip.

Explanation:

#Sharing_Is_Caring

answer:

Ang enerhiya na nilikha ng mga likas sa buhay ay kilala bilang libido. ... ay tinutulan ng mga puwersa ng kaakuhan (ang organisado, makatotohanang bahagi ng pag-iisip ng isang tao na namamagitan sa mga pagnanasa). ... Ang Kalusugan ng Kaisipan ay Higit pa sa Kawalan ng Sakit ... Kapag nakilala mo ang ilan sa mga kaugaliang ito sa iyong sarili,

Explanation:

Ang tao ay naiiba dahil sa lahat ng mga nilikha tayo lamang ang binigyan ng kakayahan ng pagiisip


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Economics

Economics, 28.10.2019, stacy05
hindi ko rin alam eh hindi ba yan tinuro sayo ng teacher mo...Read More
1 more answers
Economics, 17.11.2019, hannahleigh
People are given the right to have their own thinking which means they can differentiate right from wrong and can distance themselves from the wrong things through questioning....Read More
1 more answers
Economics, 18.11.2019, elishakim80
Ito ay isa sa mga kahalagahan ng pagdetermina ng pambangsang kita.Explanation:Ayon kay Campbell R. McConnell at Stanley Brue sa kanilang Economics Principles, Problems, and Policie...Read More
1 more answers
Economics, 22.11.2019, danigirl12
1.) Nagiging pangangailangan ang isang kagustihan kung ito ay nakasanayan niya na. Halimbawa nito ay ang mga luho at mga materyal na bagay. Isa sa masamang dahilan kaya nagiging pa...Read More
1 more answers
Economics, 25.11.2019, meteor13
ang mahalagang bagay sa akin ay damit,tirahan,pagkain,at tubig dahil ito ang pangunahing pangangailan nating mga tao....Read More
1 more answers
yes, that would be the salvation of our soul, and im sure that we need to secure our needs not by ourselves but by GODExplanation:actually the most important and basic need of indi...Read More
1 more answers