Ano ang kahalagahan ng ekonomiks bilang mag aaral

Answers

Ekonomiks: Ganap na Kompetisyon

Ang pamilihang may ganap na kompetisyon ang sinasabing pinakamodelong estruktura ng pamilihan dahil sa dami ng nagbebenta o dami ng konsyumer. Ang sumusunod ay katangian ng estrukturang ito maliban sa

a.malayang kalakalan sa bilihan

b.may kakaibang produkto

c.maraming prodyuser at konsyumer

d.malayang paggalaw ng mga sangkap pamproduksiyon

Sagot  

Ang tamang sagot ay Letrang B. Ang pagkakaroon kakaibang produkto ay isang katangian na hindi kabilang sa pinakamodelong estruktura ng pamilihan kung saan may ganap na kompetisyon sa dami ng nagbebenta o dami ng konsyumer. Ang pagkakaroon ng kakaibang produkto ay katangian ng walang ganap na kompetisyon sa pagitan ng demand at supply.

Katangian ng Pamilihang may Ganap na Kompetisyon

Ang mga sumusunod ay kabilang sa katangian ng pamilihang may ganap na kompetisyon:

malayang kalakalan sa bilihanmaraming prodyuser at konsyumer malayang paggalaw ng mga sangkap pamproduksiyon

Mapapansin sa pamilihan na may ganap na kompetisyon kung ang demand ay halos pumantay sa dami ng mga supply.  

Ano ang pamilihang may ganap na kompetisyon at halimbawa:

Mga katangian ng pamilihan na may ganap na kompetisyon:

Ano ang apat na katangian ng pamilihang may ganap na kompetisyon:

Code: 10.11.2.1.

Ito ay ang hindi pantay na sahod..

Mahalaga Ito dahil dito nakatuon ang pamumuhay ng mga mamayan sa lipunang kinabibilangan. At marami kang matutunang mga bagay2* na dapat gawin sa buhay.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Economics

Economics, 16.11.2019, batopusong81
Keep beeing healthy.Explanation:Which means being physically,mentally,socially, and spiritually healthy cause that's what health means....Read More
1 more answers
Economics, 23.11.2019, lhadyclaire
This study is important to community or society because is helps children and save kids lives. Also give people to show how children is important to society to. society is importan...Read More
1 more answers
Economics, 27.11.2019, snow01
Subject EconomicsThe correct answer among the listed choices is letter a. Prepayments normally falls under the category of current assets since these are prepaid expenses that will...Read More
1 more answers
Economics, 29.11.2019, elaineeee
Assume you are exporting a perishable product from the Philippines to the United Statesidentify the various options available and the advantages and disadvantages.When you are expo...Read More
1 more answers