Ano ang pagkakaiba sa isyu personal at isyu lipunan

Answers

Explanation:

Ang isyung personal ay pang sarili lamang, samantalang ang isyung panlipunan ay marami ang nasasakop ukol dito.

Explanation:

9918882838388383838838383883+872736643

answer:

Loading...

Explanation:

answer:

B

Explanation:

tthhaannkk mmee llaatteerr

answer:

Ang taas Naman niyan good luck sa assignment mo

ang pagkakaiba nila ay ang personal na isyu ay yan ay isyu tungkol sa iyong sarili na ikaw lang ang nakakaalam kung ano ito

ang isyung panlipunan naman ay isyu na maraming nakakaalam

Explanation:

ang pagkakaiba ng isyong personal at isyung panlipunan i malaki kc pag personal issue ikaw lang mag reresolve but isyung panlipunan lahat kayong may pakialam sa lipunan tutulong sa pag resolve ng problem.

ang isyung personal ay tumutukoy lamang sa isang tao at sa isyung panlipunan ay tutumtukoy sa isang lugar o komyunidad

1.Ang pag-aaral ng katutubong wika ay nagkakapuwang na sa kamalayan ng mga mag-aaral sa buong bansa. Tinatalakay sa aklat na ito ang mga pangunahing grupong etnolinggwistiko na may focus sa wika at kultura. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng magaang pagtanggap sa baryasyon

Ang isyu personal ay pansarili lamang at ang isyu lipunan ay pangkalahatan gaya na lang ng mga isyu sa ating bansa na dapat ay parati nating alam para sa ganun alam natin kung anu ang nagyayare sa ating bansa.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Economics

Economics, 19.11.2019, elaineeee
(basahin ang explanation)Explanation:May iilang maaring gawin ang pamahalaan ukol sa pangngasiwa ng mga iniluluwas at inaangakat na produkto. Karamihan sa mga ito ay ang pagpataw n...Read More
1 more answers
Economics, 23.11.2019, cleik
A. May limitasyon ang mga pinagkukunang-yaman kaya’t hindi ito sasapat sa pangangailangan ng tao.Explanation:Ang pahayag ni John Watson Howe na “There isn’t enough to go around.” a...Read More
1 more answers
Economics, 23.11.2019, pataojester10
a. increasing equityExplanation:In accounting, interest revenue is the amount of money gained from the interests of investments or money borrowed by other businesses or people. As...Read More
1 more answers
Economics, 30.11.2019, janalynmae
Subject EconomicsExamples of Current and Non-current AssetsASSETSIn accounting, assets are any resources with value owned by the business, company, entity or person. Assets have tw...Read More
1 more answers
Economics, 02.12.2019, tayis
In decorating bamboo, wood and metal products we need colorful paints, construction paper and double sided tapes.#answerForTrees...Read More
1 more answers