What type of program was used to make this module you are answering right now?​

Answers

It is called an ARMSTRONG OR NARCISSISTIC NUMBERS

Another Example is 371

371 = 3³ + 7³ + 1³

371 = 27 + 343 + 1

371 = 371

Therefore 371 is an Armstrong Number

Ang computer ay nakakatulong sa atin dahil sa mga sumusunod:

Ang computer ay nakakatulong upang mapadali ang ating mga gawain. Dahil sa mga systems na ginagawa, ang ating mga gawain o trabaho ay mas napapadali sa pamamagitan ng automation process ng mga systems na nasa loob ng computer. Ilan sa mga halimbawa ng mga automated systems: Enrollment system, Inventory system, Loans Management System at iba pa.

Ang computer ay nakakatulong upang makakuha tayo ng mga impormasyon tungkol sa lahat ng klase ng bagay.Halos lahat ng impormasyon ay maaari nating makuha sa Internet, mula sa mga recipe, sa ating mga research papers, sa ating mga proseso na gustong malaman at sa iba pang mga bagay, maging sa mga aralin sa eskwela, computations, tutorials at kung anu anu pa.

Ang computer ay nakakapag imbak nga mga impormasyon na maaari nating kuhanin anu mang oras natin ito kailanganin. Ito ay dahil may hard drive ang mga computers. Isang parte kung saan naiimbak ang mga litrato, documents at kung anu anu pang nadadownload at nakukuha natin sa computers.

Para sa iba pang nadudulot ng computers, basahin ang mga sumusunod:

Epekto ng cellphone at computer sa lipunan : Epekto ng computer sa wikang pilipino? : Epekto ng kakulangan ng computer sa mag a aral:

application software or drawing area

#CarryOnLerningDo you know the answer?

Other questions on the subject: Computer Science

01. Balance02. Proximity03. AlignmentExplanation:Balance lends stability and structure to an overall design. To understand it better, think that there’s weight behind each of your...Read More
1 more answers
Ang pag tatatag ng Kristyanismo sa ating bansa.Pagkakaroon ng pormal na pag-aaral.Pagkakaisa at pagtatatag ng unang republika ng Pilipinas.Explanation:Isa sa mga mahahalagang  pang...Read More
2 more answers
Click the cell where you want to put the date. On your keyboard, press "CTRL" + ";" key together....Read More
2 more answers
1. May cause virus2. Crashes 3. Software Problems4. Useless Files Explanation:1. Softwares may cause virus to spread on the PC especially if it is installed inappropriately. 2. The...Read More
1 more answers
The complete process of segmentation and classification was applied ... To avoid erroneous classification on the edges of the splitted images, we applied 30 meter ... Setting diffe...Read More
1 more answers