Ang dalawang bansang itinatag na dating bahagi ng india?

Answers

Pakistan and Bangladesh.

Naghiwalay ang india kung kaya't nagkaroon ng State of India at State of Pakistan. Kalaunan ay naghiwalay rin ang east at west pakistan kung saan naging Bangladesh ang east at Pakistan ang west.

Pakistan at Bangladesh/ Sri Lanka


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang mga napangasawa ni rizal ay sina josephine baeker,mariano alvarez,mariano gil at mariano llanera...Read More
2 more answers
Taong 1984 nang binalangkas ang limang magkakaugnay na temang heograpikal sa pangunguna ng national council for geographic education at ng association of american geographers. layu...Read More
2 more answers
Masusunog kawawa Rin Ang masusunugan dahil mawawala Ang kainilang pinag hirapan...Read More
3 more answers