Ano ang nangyari sa ekspedisyon ni miguel lopez de legaspi?

Answers

Trinidad,Santiago, Conception,Victoria,San Antonio

Santiago, Trinidad, Victoria

Ito ay naging matagumpay dahil nagbukas ito sa maraming pinto ng trade 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Pag-aanunsyoExplanation:Ano Ang magagawa ng pag-aanunsiyo sa pagkonsumo?Ang magagawa ng pag-aanunsiyo sa pagkonsumo ay ito ang nagiging dahilan kung bakit nakikilala ng mga tao ang...Read More
2 more answers
HindiExplanation:1.  Isang Adhikain -  Magiging isa ang adhikain ng dinastiya at yuon ay pangangalaga ng sariling kalagayan kaysa ang paglingkuran ang nasasakupan nito2. Walang Tin...Read More
3 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
3 more answers