Ano ang naiambag ni andres bonifacio sa pagbuo ng pilipinas biyang ilang bansa?

Answers

Ang aking alam si andres bonifacio ay nakipag sapalaran sa pakikipaglaban para hindi masakop ng mga dayuhan ang pilipinas

No. 1 b

Explanation:

naging mabilis ang palalakbay at nakapasok ang mga kaisipang liberal sa bansa

Kati pu nan

at

himagsikan

inambag niya ang kanyang buhay at nakipaglaban para sa pilipinas

Explanation:

Sa pamamamgitan Ng pagtangkilik dito at pagpapahalaga sa kanyang mga nagawa

D.pag lilingkod sa bayan ng buong katapatan

answer:

Andres Bonifacio

Si Andres Bonifacio ang "Supremo" ng Katipunan. Si Bonifacio at iba pang makabayang Pilipino ang nagtatag ng  ng samahang tinawag na "Kataastaasang Kagalanggalang na Katipunan ng mga Anak ng Bayan" o Katipunan. Layunin ng Katipunan na maghimagsik laban sa Espanya at palayain ang bansang Pilipinas.

Mga bagay na naiambag ni Andres Bonifacio

Nagpakasakait sya at pinaglingkuran ang bansang Pilipinas. Dahi din sa kanya nagkaisa at nagbikis ang samabyang Pilipino upang maghimagsik sa Espanyol para palayain ang Pilipinas. Ipinaglaban niya ang kalayaan nating mga pilipino sa pamamagitan ng himagsikan Ang kalayaang tinatamo ng bansang Pilipinas ay ang pinakaimportante naiambag ni Andres Bonifacio .

Iba pang bayani ng Pilipinas

-Jose Rizal

-Emilio Aguinaldo

-Apolinario Mabini

Mga bansang nanakop sa Pilipinas

-Espanya

-Amerika

-Hapon

Explanation:

Ang Pilipinas ay naitatag sa pangalan ng hari ng Espanya na si king Philip.

Wala pa tayong konsepto ng BANSA noong panahon na tayo ay sinakop ng mga kastila. Ngunit may konsepto na tayo ng pagtatanggol sa lupaing nasasakupan , gaya ng pagtanggol ni Datu LAPU LAPU nang sakupin ni Magellan ang Mactan sa cebu.

Si Andrea Bonifcaio ang isa sa nagtatag ng KKK na gumising sa kamalayan ng mga Pilipino upang makipaglaban sa puwersa ng kastila at ating makuha ang inaasam na kalayaan.

1. Si Andres Bonifacio ay Ama ng kati pu nan,soya din any nag ta tag ng Kat a as-ta as a ng ,k a ga lang ga lan gan,Kati pu nan ng mga A NAK NG BAYAN o Kati pu nan

2. Kati pun an at hi mag si kan

3. I pi nag laban na I to sa para an ng pa ki ki pag dig ma an o sa ma ra has na pa raan

Siya ang lider ng Katipunan na naglalayong ipagtanggol ang bansa.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang kayang maki-cooperate. mahirap man o madali ang trabaho...Read More
2 more answers
sinakop tayo ng espanyol kasi ang bansang pilipinas ay mayaman sa mga yamang mineral at para mapalaganap nila ang kristiyan nismo sa ating bansa at ituro ang language at kultura ni...Read More
1 more answers
answer. layuning pang ekonomiyaExplanation. Una, dahil mas makabago ang mga armas at kanilang mga kagamitan kaysa sa sa Pilipinas na ang karaniwang armas ay gawa lang sa kahoy at m...Read More
1 more answers
(1) Ang Labor-only Contracting na kung saan ang subcontractor ay walang sapat na puhunan upang gawin ang trabaho o serbisyo at ang pinasok niyang manggagawa ay may direktang kinala...Read More
3 more answers