Ano anong bansa ang nangunguna sa kalakalan

Answers

Maaaring hindi kalang kumukunecta sa inaaralan mo kaya mas nagigi itong boring para sa iyo

answer:

bagong pag-iisip tungkol sa sining,agham at panitikan.

China russia japan korea America


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang nasyonalismo ay isang pangkat na may iisang adhikain o pangarap na pinagbubklod ng isang lahi o bansa....Read More
1 more answers
answer:1.sa pakagat ko Ang ginagawa ng mga mag aaral ay nag babasa ng lebro2.sa aklat sila komokoha ng kanilang impormastion sa proyekto 3.ang aking napansin sa myembro ng pangkat...Read More
3 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers
1. konsepto at mga salik ng produksyon aralin 9 2. mga layunin • naipaliliwanag ang kahulugan ng produksyon; • natatalakay ang mga gampanin ng mga salik ng produksyon sa paglikha...Read More
1 more answers