Explain how illegitimate power affects people

Answers

toward a borderless economic community

answer:

asdasdadasdsda

explanation:

adasdasdasd

Because it is unauthorized.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang halimbawa ng slogan ukol sa "Kasaysayan, bahagi ng ating nakaraan gabay sa kinabukasan" ay ito: "Gamitin ang kwento ng kasaysayan upang ang pagpapatakbo kinabukasan ay magabaya...Read More
3 more answers
Ang house bill 3587 o ang anti-political dynasty bill ay nagbabawal ng mga kamag-anak na magkaroon ng pwesto sa public office o sa pulitika ng magkasabay na sumasaklaw sa isang lun...Read More
2 more answers
Una, alamin ang mga detalye ng migrasyon upang matulungan ang mambabasa kung tungkol saan ang iyong critical analysis paper. pangalawa, ang lagom at deskripsyon ng iyong gawa para...Read More
2 more answers
gelo05junior high schoolaraling panlipunan 5+3 ptsbakit hindi nasakop na mga kanluranin ang thailand at koreaadvertisementask for details follow report by keithcoroza 07.02.2017ans...Read More
2 more answers
Ang colonial mentality ay ang mentalidad ng tao kung saan hinihila nito pababa ang kapwa / kababayan niya para lang pumanig sa kalabang ng bansa nito. tinatawag minsan itong "utak...Read More
1 more answers
Ang artikulo 3 ng bill of rights ay tungkol sa mga karapatan ng tao at ng isang akusado.ang seksyon 1-11 ng artikulo 3 ay tumatalakay sa karapatan ng tao. halimbawa sa mga karapata...Read More
3 more answers