Dapatat di dapat ipagpatuloy dahil ang mga pangkabuhayan sa kabila ng pagkasira ng kaubatan. dapat at di dapat ipagpatuloy

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Explanation:Pagbagsak ng HanKalaunan, humina ang kapangyarihan ng Han. Ilan sa mga dahilan nito ay ang mahinang pamamahala at katiwalian ng mga sumunod na emperador, paglakas ng mg...Read More
2 more answers
tema ng heograpiya? lokasyon-ito ay tumutukoy sa kaugnayan ng lokasyon sa isang lugar. lugar-ito ay tumutukoy sa mga katangiang pisikal ng mga lugar katulad ng mga anyong lupa at...Read More
1 more answers
answer: question a no.2 (paring regular)-paring espanyol o praylequestion a no.3 (paring sekular)-paring pilipino(hindi ko nasagutan lahat ng questions, sorry)...Read More
3 more answers