Sino sino ang mga sumakop sa mesopotamia

Answers

Espanyol, Amerikano, at Hapones
Ang mga nanakop sa Pilipinas ay
*Spain
*Japan
*America
Ang mga espanyol, amerikano at mga hapones
Ang France ang sumakop sa bansang Indo-China. Ang sakop ng Indo-Chinna ay ang Cambodia, Laos at Vietnam.

americano

espanol

japannes

at iba pang mga karatig bansa

Explanation:

Into ay sinakop at pinanahanan ito ng iba't ibang sinaunang pangkat ng tao ,kabila ng ang mga umerian,Akkadian,Babylonian,Assyrian,Chaldean,at Elamite na nagtangka ring sakupin ang lupaing mesopotamia.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang “parity rights” na siyang nakapaloob sa bell trade act of 1946 ay pawang nagbigay lamang mga hindi mabubuting epekto sa kalagayan ng ekonomiya ng pilipinas at kalagayang pang-e...Read More
1 more answers
ANG KAALAMAN UKOL SA NAKARAAN AY NAKAPAGBIBIGAY-LIWANAG SA ATING LANDAS PATUNGO SA HINAHARAPExplanation:SANA MAKATULONG YUNG SAGOT KO...Read More
2 more answers
Naging madumi na ang ating kapaligiran, pinuputol ang puno, pag tatapon sa ating kapaligiran maging sa ating ilog.. hindi ito maganda kaya dapat ikaw, ako , tayo dapat na natin ito...Read More
1 more answers