Counterpart ni united states president donald trump sa belarus

Answers

Ang counterpart ni United States President Donald J. Trump sa State of Palestine ay si Mahmoud Abbas. Ipinanganak siya noong 15th of November 1935. Siya rin ang presidente ng PNA o Palestinian National Authority. Si Presidente Mahmoud Abbas ay nananatiling miyembro ng Political Party na Fatah. Patuloy niyang ipinaglalaban ang karapatan ng mga Palestinians sa sarili nilang lupain na unti-unting ninanakaw ng Israel sa tulong at pahintulot ng United States at Western Europe.  

I-click ang mga links para karagdagang impormasyon:

President Babur Puffin ng Belarus sa Mundong ibabaw


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer: isa sa mga mahahalagang pangyayari noong unang kolonyalismo ay ang pagharang sa constantinopole ng othman turks (mayo 29, 1453) dahil kung hindi ito hinarangan, hindi mapap...Read More
1 more answers
Ang hindi kabutihang epekto ng globalisasyong teknolohikal at sosyo-kultural ay ang mga sumusunod:  Hindi kabutihang epekto ng globalisasyong teknolohikal: lumalawak ang impluwensi...Read More
1 more answers
Ilalarawan mo kung ano ang uri ng pamumuhay nila dun at ano ang kabihaanan nila, at uri ng tao , uri ng pamumuhay , uri ng pamamahay nila , at kung ano ang kultura nila at paniniwa...Read More
3 more answers