Ano ang kahulugan ng gender inequality index

Answers

Gender - ito ang tumutukoy sa kilos at pananamit ng isang babae o lalaki. Nakadepende ang gender sa kasariang naimpluwensiya sa iyo ng lipunan o iyong pinili.

Halimbawa: Ikaw ay pinanganak sa katawan ng isang babae (ito ang sex) ngunit ikaw ay nagdadamit at kumikilos na panlalaki (ito ang gender) o vice versa. 

Pantay na pagtingin sa kasarian ng bawat isa. Kahit na kakaiba ang kaniyang kasarian ay dapat hindi siya husgahan dahil ginawa tayo ng Diyos ng pantay-pantay.

pagbibigay ng ekwalidad sa parehong kasarian.

kilala rin bilang sekswal na pagkakapantay-pantay, ay ang estado ng pantay na kadalian ng pag-access sa mga mapagkukunan at mga pagkakataon anuman ang kasarian, kabilang ang pakikilahok sa ekonomiya at paggawa ng desisyon; at ang estado ng pagpapahalaga sa iba't ibang mga pag-uugali, aspirasyon at pangangailangan ng pantay, anuman ang kasarian

answer:

d.katangian ng isang lipunang may pantay na pagtrato sa babae at lalaki

Ang kasarian, tauhin, o seks (Ingles: gender), sa karaniwang gamit, ... isang indibidwal sa pagiging lalaki o babae, na kaiba sa tunay na kasariang biyolohikal.

ang gender o kasarian ay tumutukoy sa panlipunang gampanin,kilos at gawain ang itinatakda sa isang babae o lalaki

Explanation:

Ang gender ay kung anong gusto mong kasarian

Halimbawa: kung ikaw ay bakla at ang gusto mong kasarian ay babae

Ang sex naman ay ang kasarian mo simula nung pinanganak ka

Halimbawa:kung ikaw ay lalaki hindi mo na yun pwedeng palitan

isang paraan ng isang indibidwal sa pagkilala sa kanyang sarili sa isang kategoryang pangkasarian

The Gender Inequality Index (GII) is an index for measurement of gender disparity that was introduced in the 2010 Human Development Report 20th anniversary edition by the United Nations Development Programme (UNDP).


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer:Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at m...Read More
3 more answers
Ayan din po ung tinatanong ko kaya kong sino man nagbabasa dito tulungan niyo po kami para malaman ang sagot...Read More
2 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers
Philippine airlines  (pal), a trade name of pal holdings, inc. (pse:   pal), also known historically (until 1970) as  philippine air lines, is the  flag carrier...Read More
2 more answers
Hindi sya pinabayaan ng mga tao dahil bumuhos ang tulong pinansyal upang agarang mabigyang lunas ang pagbaril sa kanyang ulo....Read More
2 more answers
Oo, dahil ang mga sinaunang tao ay mukhang unggoy noon katulad ng mga homo habilis. Habang tumatagal ang panahon unti unting lumalawak ang kanilang mga isipan...Read More
1 more answers