Ibigay ang masamang epekto ng martial law

Answers

Pang aabuso sa mga kabataan at kababaihan
Nawawalan ng human rights ang mga pilipino
Maraming mamatay na tao sa pilipinas
Ang mabuting nagawa ng martial law ay nagkaroon ng kapayapaan at pag unlad sa agrikultura at inpraktrastura sapagkat nasa iisang tao lamang ang kapangyarihan at nagpapatupad ng mga batas. ang masamang epekto nito ay nagkaroon ng pang aabuso ng mga militar sa sibilya.

ang mabuting naidulot ng demokrasya ay bagkaroon ng kalayaan ang mga tao na gawin ang gusto nilang gawin. ang masamang epekto ay umabuso naman ang mga sibilyan at nagkaroon muli ng magulang pamayananan.
1.Pang aabuso ng militar sa kapangyarihan.
2.Nasisiil ang karapatang ng ilang mamamayan.
3.Kawalan ng kalayaang magpahayag.
Nagbibigay takot sa mamamayan.Nawawala ang pagkakaisa ng mamamayang pilipino. 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan