Saan naninirahan ang lahing austronesia?

Answers

mentuhotep ii is regarded as the founder of the middle kingdom.

hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.

write me here and i will give you my phone number - **

my nickname - lovely

Ang mga miyembro ng lahing Autronesia, ay grupo ng mga tao na naninirahan sa mga bahagi ng Asia, Oceania at Africa.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Dahil ito ang naging silibing gabay ng ating mga ! 1    ...Read More
1 more answers
Mas madali nang makapapasok ang us military sa bansa matapos lagdaan ang 10-taong kasunduan, na pinaniniwalaang pangontra sa panghihimasok ng chinese forces sa west philippine sea,...Read More
1 more answers
Kwentong bayan- ito ay isang anyo ng panitikan na naging bahagi ng ating katutubong panitikang nagsimula bago pa man dumating ang mga espanyol. mga katangian ng kwentong bayan. ito...Read More
3 more answers
Ang batayang turo, aral, at paniniwala ng Hinduismo ay nakabatay sa konsepto ng karma, dharma, pati na ang iba’t ibang uri ng batas moralidad. Nakaugat ang relihiyong ito sa mga su...Read More
1 more answers