Ano ang konsepto ng contemporary issues

Answers

Contemporary issues basically refers to anything new which shows up as people engage in day to day activities. contemporary issues ranges in numerous areas
Pag unawa at pagpapahalaga samga isyung kontemporaryo. Gamitin natin ang kontemporaryong isyu para makatulong s kung ano man ang dapat paunlarin. :)


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

1. Ayon sa meron ako at basi sa merom kami ng pamilya ko.2. Siguro pinakamahalaga ang pag-aaral ko at pinaka hindi mahalaga ang paglalaro ko ng online games.3. Basi Ito sa kong pap...Read More
2 more answers
kpk - pat.patpkk - arm or urmkkpk - plan or ramkpkk - dorm or form...Read More
2 more answers
dahil pantay sya mamahala sa mahirap o mayaman mn yan wala syang pinapaburan sa kanyang pamamahala....Read More
1 more answers