Ang mga karatig bansa ng pilipinas

Answers

emilio aguinaldo

kategorya ng mga ideolohiya:

1.  ideolohiyang pangkabuhayan 

2.    ideolohiyang pampulitika 

3.  ideolohiyang panlipunan

mga ideolohiyang laganap:

1.  kapitalismo – sistemang pangkabuhayan kung saan marami ang ganid sa pera't tubo kesa sa pagkakapantay-pantay ng mga tao.  ang produksyon, distribusyon, at kalakalan ay mas madalas na kontrolado ng mga pribadong tao, korporasyon, korporasyon-at-gobyernong kalimitang korap o kung ano-ano pang mangangalakal hanggang sa maging maliit na lamang ang papel ng malinis na pamahalaan sa pangkabuhayan ng mga mamamayan.

2.  monarkiya - kapangyarihan ito ng  pamahalaang nasa kamay ng mga tinatawag na "maharlika" gaya ng mga reyna at hari.   

3.  demokrasya – kapangyarihan sa pamahalaang nasa kamay ng mga tao. dito ay nakikilahok ang mga mamamayan.  ibinoboto ng mamamayan ang gusto nilang maging pinuno sa kanilang  pamahalaan. sa tinatawag na halalan ang proseso ng pagpili ng mga tao.

4.  totalitaryanismo  - karaniwang  pinamumunuan ng diktador o grupo ng taong makapangyarihan.  sa ilalim nito, nadidiktahan o natatakdaan ang karapatan ng mga mamamayan. nawawala ang kalayaan at mga karapatang pantao. nalilimitahan ang  pagkilos, pagsasalita, at pagkritiko sa administrasyon.    kalimitan, pati paniniwala ay nadidiktahan. lahat ng desisyon tungkol sa pamamahala at kabuhayan ay nasa kamay din ng diktador. sa kasamaang palad, pati pagmamay-ari sa mga korporasyon at pribadong ari-arian, mga industriya at lupain, maging ang mga kayamanan ng mismong bansa ay napupunta sa kapangyarihan ng diktador. 

5. komunismo - maraming mali ang pagkakaintindi rito. nilinang ni karl marx ang pilosopiyang ito. pinayabong din ito ni nicolai lenin at ni mao zedong. ayon sa ideolohiyang ito, ang pinakamataas at huling hantungan mula sa ideolohiyang kapitalismo patungong sosyalismo ay tinatawag na komunismo. hangad nitong  bumuo ng lipunang walang antas o pag-uuri-uri. walang mataas at mababang uri ng tao sa lipunan. ang mga salik ng produksyon ay pag-aari dapat ng lipunan at hindi ng mga pribadong burgis at ng mga ganid sa yaman at kapangyarihan.

6. sosyalismo  - dapat ay batay ito sa patakarang pang-ekonomiya, ang pamamalakad ng pamahalaan ay nararapat na nasa kamay ng mga tao. ang grupo ng mga sosyalista  ay ang maaaring  pumigil sa pagmamay-ari at pangangamkam ng mga lupa, mga agrikultura't kapital ng bayan, at produksyon ng mga  industriya. hangad nito ang makamit ang perpektong lipunan at masasakatuparan lamang ito kung may pantay-pantay na distribusyon ng produksyon sa mga mamamayan.

ctto

Taiwan, malaysia, vietnam, cambodia at iba pa


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers
jose protacio rizal mercado y alonso realonda, andres bonifacio, isko moreno, melchora aquino, emilio jacinto, at apolinario mabini...Read More
1 more answers
today, states have laws authorizing the death penalty, as does the military and the federal government. several states in the midwest and northeast have abolished capital punishmen...Read More
1 more answers