Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi kabilang sa mga katangiang pisikal ng kontinente ng asya?
a. ang hangganan ng asya sa iba pang mga lupain ay maaaring nasa anyong lupa o anyong tubig.
b. ang asya ay tahanan ng ibaõt ibang uri ng anyong lupa: tangway, kapuluan, bundok, kapatagan, talampas, disyerto at kabundukan.
c. taglay ng asya ang napakaraming uri ng mga kapaligiran batay sa mga tumutubong halamanan.
d. ang ibaõt ibang panig ng asya ay nagtataglay ng iisang uri ng klima na may malaking implikasyon sa pamumuhay ng mga asyano.

Answers

D.

Explanation:

Ang iba ibang panig ng Asya ay nagtataglay ng..

D                                                                                                       Explanation:you nkow na

B:ang asya ay tahanan ng iabt ibang uri ng anyong lupa,tangway,kapuluan,bundok,kaptagan,talampas,disyerto,at kabundukan

answer : D. Ang iba't-ibang panig ng Asya ay nagtataglay ng iisang uri ng klima na may malaking implikasyon sa pamumuhay ng mga Asyano

Explanation :

A

Explanation:

A. ang lupain ng asya sa iba pang mga lupain ay maaaring nasa anyong lupa o anyong tubig

A poh

Explanation:

base sa research ko A ang sagot god bless po

d. Ang ibat ibang panig ng Asya ay nagtataglay ng iisang uri ng klima na may malaking implikasyon sa pamumuhay ng mga Asyano. Ang dahilan ay ang katotohanan na may ibat-ibang uri ng klima ang bawat bansa na matatagpuan sa Asya na may malaking implikasyon sa pamumuhay ng mga Asyano. Hindi iisa ang klima ngunit ito ay depende sa lokasyon ng isang bansa sa globo. halimbawa ang bansang Japan ay may apat na uring klima habang ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay iba naman ang klimang nararanasan. 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Paunlarin ang lokal na teknolohiya at iangkop ang teknolohiya mula sa labas ng bansa at gamitin ito hanggang sa antas na pang komersiyo at pakikipag-ugnayan ng pribado at pampublik...Read More
1 more answers
Explanation:Dito pumapasok ang barayiti ng wika na ekolek. Ito ay tumutukoy sa mga salita, kataga, o mga parirala na ginagamit ng bawat miyembre....Read More
2 more answers