Batay sa larawan, ano ang pinakaangkop na konseptong maaaring mabuo tungkol sa kahalagahan ng ecological balance o balanseng ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ang kanilang kapaligiran?
a. ang wastong laki ng populasyon ay nakapagpapababa ng antas ng suliraning pangkapaligiran at ekolohikal.
b. sa loob ng tahanan nagsisimula ang edukasyon at wastong pagpapalaganap sa paggamit ng likas na yaman
c. anuman ang maging katayuan at kalagayang ekolohikal ay tiyak na makaaapekto nang lubos sa pangkalahatang kalidad ng kapaligirang pandaigdig
d. sa kapaligiran nakasalalay ang kinabukasan ng tao sa susunod na henerasyon

Answers

answer:

A. anunan ang maging katayuan at kalagayan.

Explanation:

hope it help

answer:

4.a

5)B

6)D

7)A

8)D

9)C

10)B

#carryonlearning^__^

answer:

1.a

2.c

3.a

4b.

5.c

6a.

7.b

8a.

9b.

10.a

answer:

1 B

Explanation:

tama po yan nasa gotan ko nayan

a.

Explanation:

dahil ito ay balansing ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at kanilang kapaligiran.

10. A Nakita ko na yan number 8. c

Explanation:

nakitq ko na yan

1.C

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.B

2.D

3.C

4. A

5.D

correct me if im wrong.

1.B

2.B

3.B

4.C

Explanation:

hanggang diyan lng po Alam ko

Sana makatulomg

Ang pinakaangkop na konseptong maaaring mabuo tungkol sa kahalagahan ng ecological balance o balanseng ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ang kanilang kapaligiran ay c. Anuman ang maging katayuan at kalagayang ekolohikal ay tiyak na makaaapekto nang lubos sa pangkalahatang kalidad ng kapaligirang pandaigdig. Sapagkat anomang katayuang ekolohikal mayroon ang isang lugar, ito ay nakakaapekto sa ibang lugar at pamayanan datapwat ang magka-ugnay ang bawat paggamit sa mga likas na yamang taglay ng bawat pamayanan. Hindi maaaring ihiwalay ang tao sa mga bagay sa kapaligiran sapagkat ang ugnayang ito ang nagsisilbing daan sa pagkakaroon ng buhay at pagpapatuloy ng buhay. 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang kontribusyon ng kabihasnang klasiko  sa kasalukuyang set-up ng ating mundo ay napakalawawak hindi lamang sa larangan ng literatura at kultura, ngunit maging sa uri ng pamahalaa...Read More
1 more answers
1. spread awareness2. contribute even in small ways kagaya ng pakikialam3. to solve the issue4. to avoid and prevent the issue5. to lessen the impact of the issue...Read More
1 more answers
i don’t know what the answer is i wish i could help...Read More
1 more answers
Ballpen, pentel pen, check list attendance, unform ng guro, bag, envelope o plastic envelope at marami pang iba. Sana po ako'y nakatulong kahit papaano...Read More
1 more answers